Građani pokazali interesovanje da traže informacije od državnih i lokalnih organa

0

MANS-LogoMANS je juče i danas organizovao niz info štandova za građane, posvećenih njihovom boljem upoznavanju sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Na info štandovima su dijeljeni materijali uz pomoć kojih građani jednostavnije mogu da traže informacije od državnih i lokalnih organa.

Juče smo info štandove organizovali u opštinama Pljevlja, Žabljak, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Rožaje, a danas u Baru, Ulcinju, Herceg Novom i Kotoru. Sjutra će info štandovi biti organizovani na Cetinju u 10 časova i Danilovgradu u 14 časova, na glavnim gradskim trgovima. Projekat u okviru kojeg MANS organizuje info štandove po svim opštinama podržan je od strane Delegacije Evropske unije u Podgorici u sklopu projekta “Imaš pravo da znaš”.

U svim gradovima, građani su pokazali veliko interesovanje da saznaju na koji su način privatizovana njihova preduzeća koja su danas uništena, kako su uvedena u stečaj i kolika su bila primanja stečajnih upravnika ali i podatke koji se odnose na to koliko državnog novca zarađuju i troše njihovi izabrani predstavnici i za koje potrebe.

Građani su podnijeli na desetine zahtjeva za slobodan pristup informacijama, i još jednom pokazali interes da koriste Zakon o slobodnom pristupu informacijama, i saznaju različite informacije koje se tiču rada organa vlasti, što je njihovo ljudsko pravo garantovano Ustavom Crne Gore i brojnim međunarodnim dokumentima. Građani su podržali napore MANS-a da se organi vlasti na različitim nivoima učine transparentnijim i izrazili želju da se još aktivnije uključe u ovaj proces.

Ipak, u isto vrijeme kada građani iskazuju sve veću potrebu za korišćenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Vlada Crne Gore pokušava da donese novi Zakon kojim se predviđa drastično sužavanje kruga informacija kojima je pristup dozvoljen.

Iako crnogorska javnost nikada ne bi saznala za najveće slučajeve divlje gradnje kao što je Zavala, i devastacije prostora kao što su Lipci, namjera Vlade je da, usvajanjem novog Zakona, onemogući otkrivanje bilo kakvog sličnog slučaja u budućnosti. Isto tako, namjera Vlade je da onemogući da javnost sazna ko se od funkcionera nezakonito obogatio i ko je donosio odluke suprotne javnom interesu, što je MANS do sada otkrio na desetine puta, upravo uz korišćenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Vjerujemo da Vlada Crne Gore ipak neće uspjeti da donese novi, lošiji Zakon o slobnodnom pristupu informacijama, jer je ipak puno veći interes građana da znaju kako je bivši premijer Đukanović dobio milionski kredit, ili ko se vozi avionom Vlade Crne Gore, nego što je to interes Vlade da sakrije ove informacije.

U procesu EU integracija Crne Gore nedopustivo je da Vlada ograničava transparentnost u državi, što su prepoznali maltene svi eksperti koji su davali mišljenje na novi Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Vjerujemo da će Evropska komisija, ali i brojne druge međunarodne organizacije, insistirati na tome da Crna Gora smije usvojiti samo bolji Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji će dodatno promovisati načelo da je pristup informacijama pravilo, a da su ograničenja samo rijetki i opravdani izuzeci.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.