Graditeljima auto-puta oproštena 103 miliona za PDV

0

“Zvanične podatke o oproštenim i vraćenim dažbinama dobili smo od Poreske i Uprave carina”

Graditelj dionice auto-puta Smokovac – Mateševo, kineska kompanija CRBC, do decembra prošle godine oslobođen je plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) u iznosu od 103 miliona eura, saopštila je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) na osnovu zvaničnih informacija koje ta nevladina organizacija tvrdi da je dobila od Poreske uprave. Za­ko­nom o auto­-pu­tu, usvo­je­nom kra­jem 2014. go­di­ne, izvođač i podizvođači na ovoj dionici auto-puta oslobođeni su plaćanja PDV-a, po­re­za na do­ho­dak fi­zič­kih li­ca, po­re­za na do­bit, te od pla­ća­nja ca­ri­na i ak­ci­za.

Graditelji dobili značajne povlastice od države: Sa gradilišta auto-puta (Foto: Boris Pejović)

“Poreska uprava je MANS-u dostavila tabelarni prikaz u kojem su za kinesku kompaniju CRBC na mjesečnim nivoima prikazane ukupne novčane sume, na koje je iskazana poreska stopa od 0 %. Za tri godine i jedanaest mjeseci stopa PDV-a od nula odsto prikazana je na ukupnu sumu od 527,5 miliona eura. Kada se na tu brojku primijeni stopa PDV-a, koja je do početka 2018. godine u Crnoj Gori iznosila 19 odsto, a od te godine je uvećana na 21 odsto, proizilazi da je iznos oslobođenog PDV-a 103,2 miliona eura”, kazala je direktorica programa za javne finansije MANS-a Ines Mrdović.

Prema zvaničnim podacima koje je dobio MANS, za tri godine i devet mjeseci, odnosno od početka 2015. do oktobra 2018. godine, kineskoj kompaniji CRBC i domaćim podizvođačima je vraćeno oko pet miliona eura za plaćene akcize na gorivo.

“U 2015. je vraćeno 109 hiljada eura, godinu kasnije 750 hiljada, u 2017. suma je dostigla iznos od 2,7 miliona, a za prvih devet mjeseci 2018. godine povraćaj akciza na gorivo je iznosio oko 1,5 miliona eura. Pored toga, u prvom kvartalu 2018. izvođači radova potraživali su dodatnih 800 hiljada eura i ti zahtjevi su bili u obradi. MANS ne raspolaže podacima o iznosu vraćenih akciza u posljednjem kvartalu 2018. godine”, saopštili su iz MANS-a.

Kada je riječ o pojedinačnim firmama koje su dobile povraćaj akciza na gorivo prema zakonu o autoputu, kineskoj kompaniji CRBC je vraćeno gotovo tri miliona eura, što je oko dvije trećine povraćaja akciza.

Podizvođaču „Bemax“ iz Podgorice je vraćena 931 hiljada ili petina ukupnog iznosa, podgoričkoj „Cijevni komerc“ 603 hiljade eura, a „Montenegro petrolu“ iz Podgorice 561 hiljada. Još dvije kompanije su imale zanemarljive iznose povraćaja akciza na gorivo – firmi „Kodar Energomontaža“ iz Podgorice je vraćeno 1.048 eura, a nikšićkom „Ramelu“ 710,02 eura.

MANS je podatke o vraćenim iznosima za plaćene akcize dobio na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacija od Uprave carina.

CRBC je u trećem kvartalu 2018. godine potraživao dodatnih oko 580 hiljada eura za povraćaj akciza, a„Bemax“ 220 hiljada. MANS još nije u posjedu informacija da li je Uprava carina odobrila te zahtjeve

Firme tražile više a odobreno im manje, nejasno da li je bilo zloupotreba

Podaci u posjedu MANS-a pokazuju da izvođačima radova na dionici auto-puta Smokovac – Mateševo, Uprava carina nije uvijek odobravala povraćaj akciza u iznosu u kojem su tražili, pa im u periodu od tri i po godine nije odobreno ukupno 400 hiljada eura.

Tako „Cijevni komerc“ nije plaćeno traženih 141 hiljadu eura, „Montenegro petrolu“ 109 hiljada, kineskoj CRBC oko 80 hiljada eura, „Bemaxu“ nepunih 69 hiljada eura, a firmi „Kodar Energomontaža“ oko 700 eura.

“MANS nije u posjedu detaljnih podataka koji bi pokazali na osnovu čega je Uprava carina odbila da prizna povraćaj akciza u traženom iznosu. Takođe, nije poznato da li je u ovim slučajevima bilo zloupotreba od strane izvođača radova, da li su sprovođeni inspekcijski nadzori i da li je bilo prekršajnih ili drugih kazni”, kazala je Mrdović.

Komentari su isključeni.