Implementacija Zakona o javnim nabavkama – Izazovi i rješenja

0

Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje su počele da se primjenjuju u maju 2015. godine riješen je određeni broj nedoumica koji su ranije opterećivali sistem javnih nabavki. Ipak, i dalje je primjetan značajan broj problema koji onemogućava efikasno i kvalitetno sprovođenje zakona od strane naručilaca i ponuđača, adekvatnu pravnu zaštitu i nadzor kao i kontrolu od strane civilnog društva, medija i građana.

Praksa je pokazala da je monitoring javnih nabavki, na osnovu informacija sa Portala javnih nabavki, često nemoguć za komplikovanije i tendere veće vrijednosti, zbog činjenice da sva relevantna dokumentacija nije javno dostupna, uključujući i sve ponude koje su pristigle na određeni tender.

Analiza je takođe pokazala da veći broj institucija, bez posledica, godinama unazad krši odredbe Zakona o javnim nabavkama koje ograničavaju upotrebu neposrednog sporazuma sa ponuđačima, a da su neke institucije često nabavljale istu vrstu robe kroz nekoliko neposrednih sporazuma, kako ne bi sprovodile postupke javnih nabavki koji su propisani Zakonom.

Podaci iz izvještaja pokazuju da je veći broj institucija kršio obavezu iz Zakona o javnim nabavkama da mora donijeti i objaviti plan javnih nabavki, a da je zbog nedostatka koordinacije Uprave za javne nabavke i Inspekcije za javne nabavke koja funkcioniše u okviru Uprave za inspekcijske poslove izostala njihova prekršajna odgovornost.

Takođe, u izvještajnom periodu, nije bilo ni konkretnog sankcionisanja naručilaca zbog nedostavljanja izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama, iako se u i ovom slučaju radi o jasno propisanoj zakonskoj obavezi.

Zbog svih problema u sistemu javnih nabavki, MANS je u ovom izvještaju definisao set preporuka čijom bi se implementacijom unaprijedili pravni i institucionalni okvir, ali i sama praksa.

Komentari su isključeni.