Inicijativa za hitno sazivanje sjednice Nacionalne komisije

0

duskomarkovicMANS je danas predsjedniku Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Dušku Markoviću podnio inicijativu za hitno sazivanje sjednice tog tijela kako bi se razmotrili važni anti-korupcijski zakoni koji su trenutno u procesu izrade a koji će u skorijem roku biti proslijeđeni Skupštini na usvajanje.

Nacionalna komisija je jedino krovno tijelo u Crnoj Gori zaduženo za rukovođenje, organizaciju, sinhronizaciju i praćenje aktivnosti svih organa u sprovođenju Strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i antikorupcijskih reformi, te utvrđuje prioritete, dinamiku i rokove realizacije i ocjenjuje postignute rezultate u implementaciji Strategije, aktivnosti i mjera iz akcionog plana za sprovođenje Strategije.

S tim u vezi, od Markovića smo zatražili da Nacionalna komisija posebno ramotri nacrte: Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o javnim nabavkama; Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, Zakona o Ustavnom sudu, Zakona o Upravnoj inspekciji kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Pored činjenice da je Nacionalna komisija krovno tijelo koje razmatra antikorupcijske reforme u Crnoj Gori, ona je ujedno i jedino tijelo čiji su članovi predstavnici svih grana vlasti i nevladinog sektora i koje na najkvalitetniji način može razmotriti sačinjene tekstove zakona koji se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Zbog toga smo od Markovića zatražili i da Nacionalna komisije za svaki od pomenutih akata definiše konkretne smjernice i predloge za unapređenje, kako bi se osiguralo da svi predloženi Zakoni budu najvišeg mogućeg kvaliteta, imajući u vidu da je borba protiv korupcije jedan od ključnih prioritete Crne Gore u procesu EU integracija.

Ipak, iako su nadležnosti i obaveze Nacionalne komisije jasno definisane, ovo tijelo je u proteklom periodu bilo više nego pasivno u odnosu prema svim relevantnim antikorupcijskim pitanjima, prvenstveno zbog činjenice da je Marković lično zanemarivao njen rad i da nije uložio dovoljno napora da osigura da Nacionalna komisija funkcioniše u skladu sa onim što su njene obaveze i zadaci.

Ipak, zbog činjenice da je pred Crnom Gorom sve veći broj zadataka u vezi sa borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, zbog procesa EU integracija, Nacionalna komisija mora hitno započeti da aktivnije obavlja svoj posao i da pomogne različitim državnim organima da blagovremeno i kvalitetno ispunjavaju svoje obaveze iz EU agende.

To je i razlog zbog kojeg smo od Markovića zatražili hitno sazivanje sjednice, kao i zbog činjenice da će Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2014. godini biti ubrzo objavljen, pa Nacionalna komisija može, ukoliko bude postojala politička volja, već sada preduzeti određene korake kako bi se prevenirale negativne ocjene u nekim djelovima Izvještaja o napretku koje se tiču borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Takođe, Markovića smo podsjetili i da Nacionalna komisija ima veoma značajne zaostale obaveze koje mora realizovati, prvenstveno razmatranje izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala ali i brojne inicijative MANS-a koje još uvijek nisu dobile adekvatan epilog na sjednicama Nacionalne komisije.

  • Tekst inicijative koja je danas podnijeta predsjedniku Nacionalne komisije Dušku Markoviću možete preuzeti OVDJE

MANS

Komentari su isključeni.