Kako je Safet Kalić vraćao kredit

0

Način na koji su kompanije Safeta Kalića i njegove porodice vraćale državni kredit otvara ogroman prostor za sumnju da je i ta vrsta kredita korišćenja za pranje novca štečenog kriminalnim aktivnostima. Zahvaljujući dokumentaciji o poslovanju Kalićevih kompanija dok kojih je došao, Istraživački centar MANS-a otkriva kako je državni kredit od oko 300.000 eura, Kalić vraćao na račun Državnog trezora Crne Gore kroz seriju sumnjivih transakcija između svojih kompanija i uplata gotovine. Finansijska dokumentacija Kalićeve kompanije “Turjak” pokazuje nekoliko isplata sa računa te kompanije na Glavni račun Državnog trezora, po osnovu “vraćanja kratkoročnih kredita”. Ono što je zanimljivo jeste na koji način i iz kojih izvora su vršene uplate novca na račun “Turjaka” kako bi mogao da vraća kredit Vladi Crne Gore.

Tajson-Turjak

Prema bankaskim izvodima do kojih je došao Istraživački centar MANS-a, prva rata kratkoročnog kredita državi je vraćena 25. decembra 2006. godine. Saldo na računu “Turjaka” tog dana je bio 37,24 Eura, dok je rata koju je trebalo da uplati u Državni trezor iznosila oko 15,5 hiljada eura. Podaci sa izvoda pokazuju da je baš toga dana “Turjak” uplatio blizu 40 hiljada eura na svoj račun u gotovom novcu. Kao svrha uplate je bilo navedeno – “ostali transferi, pozajmica po ugovoru”. Ostale uplate gotovog novca koje je “Turjak” uplaćivao sam sebi su se odnosile uglavnom na redovnu dnevnu uplatu pazara ali u daleko manjim izbosima, pa se postavlja pitanje porijekla novca koji je Turjak prikazao kao “pozajmicu”.

Istog dana je tim novcem isplaćena rata za državni kredit u iznosu od oko 15,5 hiljada eura.

Sljedeću ratu za državni kredit “Turjak” je uplatio već 18. janurara 2006. godine, ponovo po istom principu kao i prethodnu. Kompanija tog dana nije imala dovoljno sredstava na računu da pokrije uplatu prema državnom trezoru, pa je istog dana uplaćeno nešto preko 18 hiljada eura kako bi se servisirala rata. Ponovo je svrha uplate bila – “ostali transferi – po  ugovoru”.

Ipak, najveća pojedinačna isplata sa računa “Turjak” na račun Državnog trezora se desila 31. januara 2007. godine. Stanje na žiro-računu kompanije na taj dan je bilo nešto preko dvije hiljade eura. Međutim, tog dana je kompanija “Tajson” uplatila iznos od 247.385,73 Eura, a taj iznos je istog dana prebačen na račun Državnog trezora. Kao osnov za prebacivanje novca je navedeno “uplata po ugovoru”. Prema podacima Centralnog registra privrednog suda, osnovači kompanije “Tajson” su Safet i Amina Kalić. Sa druge strane, izvršni direktor kompanije “Turjak” je Mersudin Kalić, brat Safeta Kalića, dok je se u upravnom odboru nalazi i Amina, Safetova supruga. Uplatnicu kojom se potvrđuje uplata kredita državi u pomenutom iznosu je u ime komapnije “Turjak” potpisao Safet Kalić lično iako njega zvanično nema u organima upravljanja te kompanije.

Turjak-Drzavni-trezorTurjak-Drzavni-trezor2Turjak-Drzavni-trezor3

Istraživački centar MANS je imao pristup i finansijskoj dokumentaciji kompanije “Tajson” u kojoj se otkriva na koji način je ta kompanija došla do blizi četvrt miliona eura koje je uplatila “Turjaku” za vraćanje kredita državi.

Uplatnica-Safet-Kalic

Naime, istog dana kada je “Turjak” trebao da vrati blizu pola miliona eura državi po osnovu kratkoročnog kredita, kompanija “Tajson” je na svoj račun imala dvije uplate, u ukupnom iznosu od 247.500 eura i obije su došle od same kompanije. Jedna od uplata je bila u iznosu od 147, 5 hiljada eura, a kao svrha je navedena “pozajmica po ugovoru”. Druga uplata je bila na okruglo 100 hiljada eura, a kao svrha je naveden “saldo blagajne”, što u teoriji znači da je kompanija uplatila gotovinu koju je imala u blagajni.

Istog dana, sav taj novac je uplaćen “Turjaku” koji ga je dalje proslijedio na račun Državnog trezora.

Ovakva vrsta transakcija otvara ogroman prostor za sumnju da je preko računa kompanija “Turjak” i “Tajson” unošena gotovina nepoznatog porijekla i da je služila kao pokriće za vraćanje kredita Vladi Crne Gore. Sve ove transakcije su obavljane preko računa i na šalterima Crnogorske komercijalne banke, a nije poznato da li su sume od nekoliko stotina hiljada eura koje su u gotovom novcu uplaćivane na račune “Tajsona” i “Turjaka” u tom periodu zavrijeđivale bilo kakvu pažnju državnih organa zaduženih za borbu protiv pranja novca.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da na žiro računima “Turjaka” i “Tajsona” ne postoji trag o tome kako je i kada uplaćen državni kredit, niti se ovaj kredit pominje u zvaničnoj optužnici Vrhovnog državnog tužilaštva iako je obrazac za vraćanje ovog kredita bio istovjetan onome koji je bio primjenjen u slučaju kredita koje je Kalićima odobravala CKB i Prva Banka.

U vezi sa time, bilo bi dobro da od Ministarstva finansija dobijemo detaljnu informaciju o tome kada je i u kolikom obimu pomagalo kompanije Safeta Kalića koji se u označava kao jedan od ključnih narko bosova na Balkanu.

Kalić otkupio državni paket akcija u Turjaku

Državni kredit je Kaliću dat nakon što je 2005. godine na berzi otkupio državni paket akcija u “Turjaku”, a kasnije i akcije manjinskih vlasnika. Kredit Vlade Crne Gore je odobren uprkos činjenici da je tokom istrage “Sablja”, Safet Kalić označava kao jedan od glavnih narko bosova na Balkanu. Brojna svjedočenja koja su slijedila nakon “Sablje” su Kalića opisala kao glavnog snadbijevača zemunskog klana heroinom, dok je veze sa tim klanom, ali i sa samim vrhom crnogorske obavještajne službe je potvrdio i čuveni snimak njegove svadbe na kojoj se obije strane zajednički vesele. Takođe, prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, Kalić se pored Nasera Keljmendija, označava kao jedan od partnera Darka Šarića.

Turjak je plaćala fakture državnoj EPCG

Nije samo državni kredit vraćan kroz uplate gotovog novca na račune “Turjaka”. Ova kompanija je u nekoliko navrata plaćala i fakture državnoj EPCG tako što je prvo uplaćivala gotovinu na svoj žiro račun pa onda tako uplaćivala na račun EPCG. U tri dana, “Turjak” je imao nekoliko uplata ka EPCG sa ukupnom sumom od 40.000 eura. Uplate su izvršene baš na dan kada je “Turjak” upumpavao keš na svoj žiro račun.

Komentari su isključeni.