Kako se „namještala“ zgrada za MONSTAT

0

Zgrada plaćena 8,7 miliona eura prije godinu, kupljena za potrebe više državnih institucija, nije ni završena ni useljena, a podaci do kojih su došli istraživački centar MANS-a i “Vijesti” ukazuju na kršenje propisa i moguću korupciju u postupku kupovine te nekretnine.

Taj objekat nalazi se u centru Podgorice, a, između ostalih, tu je trebalo da bude preseljena i Uprava za statistiku (Monstat).

Bivša Uprava za imovinu je prema dokumentima MANS-a najprije značajno korigovala javni poziv, što je za posljedicu moglo da ima eliminaciju konkurencije, da bi zatim sklopila kupoprodajni ugovor uz kršenje tenderskih uslova, koje je ta institucija sama propisala.

TENDER MIJENJAN UMJESTO DA BUDE PONIŠTEN

Krajem juna prošle godine, Uprava za imovinu na čelu sa tadašnjim direktorom Blažom Šaranovićem, raspisala je javni poziv za kupovinu poslovnog prostora za potrebe smještaja više institucija, među kojima je bila i Monstat.

Tenderom je od potencijalnih ponuđača tada tražen funkcionalni poslovni prostor površine od 5.600 metara kvadratnih, uz poseban parking prostor, dok je procijenjena vrijednost nabavke iznosila devet miliona eura.

Samo 11 dana nakon raspisivanja tog javnog poziva, Uprava za imovinu drastično mijenja predmet javne nabavke – više se ne traži nekretnina koja je u potpunosti završena i useljiva, već da bude u tzv. sivoj fazi gradnje.

Bivša Uprava je promijenila i ukupno traženu površinu nekretnine, pa je tak izmijenjenim tenderom tražila od 4.300 do 4.600 kvadrata poslovnog prostora. Izmjenama tendera je dodatno preciziran parking prostor u odnosu na orginalni tender, pa se od ponuđača tražilo najmanje 75 parking mjesta u okviru garaže površine od 1.300 do 1.400 kvadrata.

Izmjene tenderske dokumentacije ovog obima su zahtijevale da Uprava za imovinu i Šaranović donesu Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke, kako i propisuje Zakon o javniom nabavkama. Njime je definisano da ako naručilac, prije isteka roka za dostavu ponuda značajno izmijeni tendersku dokumentaciju, odnosno uslove tendera, kompletan postupak mora biti obustavljen.

Ipak, Šaranović je bez obzira na tu zakonsku obavezu, odlučio da tenderski postupak dovede do kraja, uz drastično izmijenjene uslove za učešće.

On juče nije odgovarao na pozive i SMS novinara.

NAMJEŠTANJE TENDERA I FINGIRANJE KONKURENCIJE?

Do isteka roka iz tendera, na adresu Uprave za imovinu su pristigle dvije ponude. Jednu je podnijela kompanija “Koti nekretnine” iz Tuzi dok je drugu dostavila budvanska kompanija “The Old Bakery”.

Da je izmijenjenim tenderskim uslovima posao mogao biti “nacrtan” za kompaniju “Koti nekretnine” ukazuju podaci o nekretnini koju je ova kompanija ponudila na javnom pozivu.

Radilo se o poslovnom prostoru u tzv. sivoj fazi izgradnje, površine od 4.313 kvadrata, sa 80 parking mjesta u okviru garaže od 1.303 metra kvadratna, što su upravo kapaciteti iz prethodno prilagođenih tenderskih uslova.

Da u toku trajanja javnog poziva Uprava za imovinu nije izmijenila tendersku dokumentaciju, ponuda kompanije “Koti nekretnine” bi bila odbačena kao neispravna.

Drugi ponuđač, budvanska kompanija “The Old Bakery” ponudila je stambeno- poslovnu zgradu koja je locirana na Zabjelu, iako je tenderom Uprave tražen isključivo poslovni prostor.

Na taj način je ponuda  ove kompanije odbačena kao neispravna, pa je samo formalno evidentirano više učesnika na tenderu vrijednom devet miliona eura.

OBJEKAT NEMA UPOTREBNU DOZVOLU U TRENUTKU KUPOVINE

Jedan od uslova iz tenderske dokumentacije je propisivao da nekretnina koja se nudi na prodaju ne smije biti opterećena teretima i ograničenjima, što je takođ trebalo da diskvalifikuje ponudu kompanije “Koti nekretnine”.

U listu nepokretnosti u dijelu koji se odnosi na terete i ograničenja se navodi da “objekat nema upotrebnu dozvolu”.

Uprkos svemu i činjenici da su se po više osnova stekli uslovi za prekid tendera, Uprava za imovinu je ipak početkom avgusta zaključila ugovor sa kompanijom “Koti nekretnine” na iznos od oko 8,7 miliona eura.
Ugovor je ispred te kompanije potpisao njen tadašnji direktor, a danas vlasnik, Veljko Lakočević.

U momentu potpisivanja ugovora, vlasnik kompanije “Koti nekretnine” bila je kompanija “Inženjer Gogić”, a njen vlasnik u obimu od 9 odsto Lakočević. Njemu je u septembru 2019, svoj udio u toj kompaniji prenio Vladan Ivanović, i to bez naknade.

Prva rata od 2,9 miliona eura isplaćena je u avgustu prošle godine, druga u martu ove, a treća je po ugovoru planirana za mart 2022. godine.

U međuvremenu, kancelarije, koje je Vlada Duška Markovića usred kovid krize platila 8,7 miliona eura, i dalje su neuseljene, a nije poznato ni koliko će još novca biti potrebno da se one adaptiraju i opreme.

MANS je pokušao da od novoformirane Uprave za katastar i državnu imovinu pribavi informaciju o tome koliko je do sada državu  koštao zakup kancelarija za čije potrebe je kupljena zgrada, kao i zapisnik o primopredaji kupljenog prostora koji ima jasne nedostatke, ali novoformirana državna institucija već skoro pola godine ne odgovora na zahtjeve za slobodan pristup informacijama. MANS je to tražio shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Uprava: Provjeravamo tendere, svaku nepravilnost prijavićemo institucijama i javnosti

Uprava za katastar i državnu imovinu odgovorila je novinarki “Vijesti” da provjerava sve postupke javne nabavke koji su sprovedeni u prethodnom periodu, a za koje postoji osnov plaćanja u tekućoj godini.

”Ukoliko se uoči neka nepravilnost, javnost i nadležne institucije će biti obaviješteni bez odlaganja”, kazali su iz Uprave, na čijem čelu je Koča Đurišić. Naglasili su i da nova Uprava za katastar i državnu imovinu radi analizu potrošnje novca po osnovu zakupa poslovnih prostora za potrebe institucija.

”…Ne samo za proteklih godinu, već i za nekolik godina unazad, kako bi se moglo napraviti relevantno poređenje u odnosu na prethodni period gdje bi se utvrdilo koliko je Uprava uštedjela sredstava za plaćanje zakupa u posljednjoj godini”, poručuju iz te Uprave.

Autori:
Lazar Grdinić (MANS)
Tina Popović (Vijesti)

Komentari su isključeni.