Milović godinama nezakonito u Upravi policije

0
„Ne smiješ nikome ovo prijaviti, niti reći, niti smiješ otići za Bijelo Polje, naći ćemo te, obije ćemo ti noge polomiti“, riječi su kojima su policijski službenici Ljubo Milović i njegov kolega M.P. u aprilu 2018. godine upozorili K.D. nakon što su fizičkom silom pokušali da od njega iznude priznanje za navodno počinjena krivična djela. Nakon toga Milović je u decembru 2018. godine rješenjem ministra unutrašnjih poslova privremeno udaljen sa rada u Uprave policije. Podaci MANS pokazuju da je Milović godinama nezakonito bio zaposlen u Upravi policije.

Dejan Milovac, Istraživački centar MANS

Rješenje o privremenom udaljenju Ljuba Milovića sa pozicije višeg policijskog inspektora u Odsjeku za borbu protiv droge – Sektora kriminalističke policije donio je krajem 2018. godine tadašnji ministar unutrašnjih poslova Melvudin Nuhodžić nakon pokretanja disciplinskog postupka protiv Milovića zbog kršenja Kodeksa policijske etike i prekoračenja policijskih ovlašćenja.

Milović se zajedno sa kolegom Petrom Lazovićem u spisima EUROPOLa sumnjiči sa saradnju sa kavačkim kriminalnim klanom, odavanje informacija o policijskim akcijama i aktivno učešće u švercu narkotika.

U rješenju o privremenom udaljenju navodi da su Milović i njegov kolega M.P. u aprilu 2018. godine fizičkom silom pokušali da od K.D. priznanje za navodno počinjena krivična djela. U dokumentu se navodi da je Milović i M.P. rukama i nogama tukli oštećenog K.D,, prijetili mu i zastrašivali ga ukoliko ih prijavi.

„Policijski službenik M.P. je nastavio da udara oštećenog nogama i zatvorenim šakama u predjelu glave i tijela, prijeteći da će mu odsjeći prste, pa u jednom trenutku stavio oštećenom šaku na sto, a potom ga oštricom tj. vrhom noža udario u gornji dio šake, nanoseći mu tjelesne povrede, kojom prilikom upućuje prijeteće riječi: Ovo ti je da se opametiš, vidi, prijavi me, a sjutra ćeš doći na posa“ i nakon toga izašao iz stana u kome je fizički maltretirao oštećenog, navodi se u rješenju do kojeg je došao Istraživački centar MANS-a.

U tom dokumentu se dalje navodi da se M.P. kasnije vratio sa Ljubom Milovićem nakon čega su zajedno nastavili da ga udaraju rukama i nogama po glavi i tijelu.

Rješenjem o udaljenju sa radnog mjesta višem policijskom inspektoru Miloviću su oduzete službena značka i legitimacija, te oružje i druga oprema koja mu je povjerena za vršenje policijskih poslova. Pored toga, Milović je ostvario pravo da tokom privremenog udaljenja sa posla ipak prima 80% mjesečne zarade, jer je u iskazu koji je dao disciplinskom tužiocu u okviru disciplinskog postupka naveo da izdržava porodicu, te da je lošeg imovnog stanja.

Ipak, podaci Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) pokazuju da je Milović već naredne godine uspio da uštedi 12.000 eura, što je bilo više od njegove godišnje zarade kao policijskog inspektora. U to vrijeme Milović je primao oko 700 eura mjesečno, dok je polovinu tog iznosa izdvajao za ratu za stambeni kredit. Štednja je nastavila da raste, pa je Milović u posljednjem izvještaju koji je predao, a koji se odnosi na 2021. godinu, prijavio iznos od oko 21.000 eura.

Pozajmica od 212 hiljada eura

Krajem 2017. godine, policijac Milović je od nepoznatog pravnog ili fizičkog lica uzeo pozajmicu od 212 hiljada eura uz obavezu da je vrati kroz pet godina, uz nevjerovatnu mjesečnu ratu u iznosu od oko 3500 eura.

Izvodi iz imovinskog kartona Ljuba Milovića

Podaci iz imovinskog kartona govore da Milović ovaj dug nije otplaćivao sve do prošle godine kada je on umanjen za oko 14 hiljada eura.

Prosta matematika upućuje na zaključak da Milović nije od svoje zvanične policijske zarade mogao da servisira stambeni kredit, ogromnu pozajmicu i da pri tome još na godišnjem nivou štedi hiljade eura.

Na pitanje Istraživačkog centra MANS-a da li su do sada vršili detaljnu provjeru imovine i prihoda Ljuba Milovića, iz Agencije za sprječavanje korupcije nisu htjeli da odgovore.

Kada je u pitanju sama pozajmica u iznosu od 212.000 eura nije jasno šta je bila njega svrha jer prema zvaničnim podacima nije bilo promjene u dijelu imovine koju Milović posjeduje.

Milović je od nepokretne imovine prijavio stan u Kotoru, površine 64 m2.

Milović godinama bio nezakonito zaposlen u Upravi policije  

Ljubo Milović je karijeru u policiji započeo još 2002. godine kao policijski pripravnik u Centru bezbjednosti Nikšić, gdje je radio do 2007. godine kada je rješenjem tadašnjeg direktora Uprave policije, Veselina Veljovića, prebačen u Odjeljenje bezbjednosti Kotor, na mjesto samostalnog inspektora za narkotike.

Veselin Veljović (Foto: Luka Zeković)

U rješenju koje potpisuje Veljović se navodi da Milović nije položio stručni ispit, te da mu  se daje rok da to završi do sredine 2011. godine. Nakon toga, Milović je napredovao u zvanje starijeg policijskog komesara za borbu protiv droge, ali i dalje bez položenog stručnog ispita za rad u državnim organima.

Sredinom 2011. godine Veljović donosi novo rješenje kojim se Milović raspoređuje u Područnu jedinicu Herceg Novi u Filijali za bornu protiv droge, i ponovo konstatuje da nema položen stručni ispit.

Iz rješenja o raspoređivanju inspektora Milovića, foto: MANS

Već naredne godine Milović biva raspoređen na mjesto samostalnog policijskog komesara u Upravi policije, Odsjek za borbu protiv droge i krijumčarenja, Grupi za suzbijanje droge – Herceg Novi, Kotor i Tivat, gdje mu je tri puta produžavan radni angažman od strane tadašnjih direktora Uprave policije Božidara Vuksanovića i Slavka Stojanovića. Milović je tek 2015. godine položio stručni ispit i po prvi put mogao da legalno bude zaposlen u Upravi policije.

Još uvijek ništa od detaljnih provjera „sumnjivih policajaca“

Iako je još za vrijeme 42. Vlade Crne Gore bila najavljena opsežna akcija na takozvanoj dubinskoj provjeri imovine policijskih funkcionera i službenika za koje postije osnovi sumnje da njihov životni stil ne može biti objašnjen zvanično prijavljenim prihodima, osim odluke da se formira posebna Antikorupcijska jedinica, nije se dalje odmaklo.

Ministar bez portfelja, Zoran Miljanić,  je u izjavi za Istraživački centar MANS-a rekao da prethodna vlada nikada nije usvojila Pravilnik o sistematizaciji pomenute jedinice, pa tako onda nikada nije ni formirana.

Komentari su isključeni.