Parlament
0

Predsjednik Vlade Željko Šturanović je dopisom od 11. februara 2008. godine zatražio da se Predlog prostornog plana Crne Gore do 2020. godine povuče sa vanredne februarske sjednice. Javnost je, zatim, preko medija upoznata da je to učinjeno zbog veoma negativnih i zabrinjavajućih komentara Evropske komisije kojima se ukazuje na posljedice koje može imati usvajanje tog dokumenta po proces evropskih integracija.

MANS je danas saznao da su se, na poslednjem sastanku kolegijuma predsjednika Skupštine koji odlučuje o dnevnom redu, Ranko Krivokapić i Miodrag Vuković založili da se o Prostornom planu raspravlja na zatvorenoj sjednici, u toku predsjedničke kampanje.

Parlament
0

Šokirani smo današnjim apsolutno nedemokratskim načinom rada skupštinskog Odbora za poljoprivredu, turizam, ekologiju i prostorno planiranje, na kojem je zaključeno da Skupština treba da usvoji Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine. Razumijemo motive za vršenje pritiska na Skupštinu da hitno raspravlja o Prostornom planu, i smatramo da današnji odnos matičnog Odbora prema tom dokumentu pokazuje da se Skupština pokušava instrumentalizovati kako bi postala servis energetskih i građevinskih lobija.

Odbor je, prejudicirajući odluku Parlamenta, započeo raspravu o Prostornom planu, iako poslanici još uvijek nisu zauzeli stav da li o tom dokumentu treba raspravljati na sjednici zakazanoj za 11. februar.

Parlament
0

Druga vanredna sjednica Skupštine je na zahtjev Vlade Crne Gore zakazana u sred predizborne kampanje za Predsjednika Crne Gore, sa očiglednim ciljem da se bez javnog prenosa, u veoma kratkom roku, u polupraznoj sali i bez valjane rasprave usvoje ključni sistemski zakoni i Prostorni plan rađen po ukusu lobija.

Dnevni red sjednice sadrži 24 tačke, od čega je najveći broj sistemskih zakona, od vitalnog značaja za budući razvoj Crne Gore, a materijal za sjednicu je poslanicima dostavljen samo 15 dana prije sjednice.

1 8 9 10