Sudski savjet traži utvrđivanje disciplinske odgovornosti troje sudija po prijavama MANS-a

0

Komisija za etički kodeks sudija Sudskog savjeta Crne Gore je, na sjednici održanoj sredinom prošlog mjeseca, razmatrala inicijative MANS-a koje se odnose na sudije Višeg suda u Podgorici – Vesnu Kovačević, Sanju Čakanović i Zorana Radovića, i donijela odluke da Disciplinskom tužiocu podnese predloge za utvrđivanje disciplinske odgovornosti navedenih sudija.

Naime, MANS je početkom juna 2024. godine Sudskom savjetu predao dokumentaciju koja navodi na sumnju da su Kovačević, Čakanović i Radović propustili da prijave promjenu u svojoj imovini na pravno valjan način ili je nisu uopšte prijavljivali Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK-u), što je jasno propisana obaveza Zakonom o sprječavanju korupcije.

U konkretnom, MANS je koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama došao do dokumenata koji pokazuju da sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević nije u zakonskom roku prijavila da je njen sin dok je još bio član domaćinstva kupio stan vrijedan 116.000 Eura, dok je  Sanja Čakanović propustila da ASK-u prijavi prodaju garsonjere u suvlasništvu i prihod od 35.000 eura koji je tom prilikom stekla . Njihov kolega koji je ujedno i predsjednik tog suda, Zoran Radović nije uopšte prijavio prihode i imovinu za 2022. godinu.

Zakon o Sudskom savjetu i sudijama kao teži disciplinski prekršaj definiše ako sudija ako, između ostalog, „prihvata poklone ili ne dostavlja podatke o imovini i prihodima u skladu sa propisima kojima se uređuje sprječavanje sukoba interesa“. Disciplinski tužilac sada, sa druge strane, ima rok od 45 dana da sprovede i okonča istragu i donese odluke da li da odbaci ili odbije predloge za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, ili da pak podnese optužne predloge za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije – i to Disciplinskom vijeću Sudskog savjeta. Disciplinsko vijeće čine tri člana Sudskog savjeta, i to dva člana iz reda sudija i jedan član iz reda uglednih pravnika koji je predsjednik disciplinskog vijeća.

Za teži disciplinski prekršaj, što neprijavljivanje i/ili sakrivanje promjena u imovini predstavlja, za sudije je propisana sankcija u vidu novčane kazne u visini od 20% do 40% od zarade sudije, u trajanju od tri do šest mjeseci, kao i zabrana napredovanja koja se može izreći za teže disciplinske prekršaje.

Podsjećanja radi, MANS je dokumentaciju za pomenute sudije još ranije dostavio i ASK-u koji nažalost nije u zakonskom roku odlučio po podnijetim inicijativama MANS-a. To je nastavak prakse ove institucije, jer pred ovom institucijom još uvijek nije riješen niti jedna inicijativa koju je podnio MANS, a koja se odnosi na sumnju da su sudije i tužioci skrivali promjene u svojoj. Imovini.

MANS još uvijek čeka i odgovor Tužilačkog savjeta kome je ranije predata inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka protiv Andrijane Nastić, državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, takođe znog neprijavljivanja promjena u imovini.

Od svih pobrojanih organa očekujemo da zauzmu pravilan i zakonit stav i pokažu veću dozu integriteta i kredibiliteta kada je u pitanju postupanje prema sudijama i tužiocima u odnosu na ASK, koji kreativnim tumačenjem zakona ne doprinosi uvećanju povjerenja u pravosuđe.

MANS će i u narednom periodu nastaviti da prikuplja i obrađuje podatke o imovini i prihodima visokih javnih funkcionera, a naročito sudija i tužilaca i članova njihovih porodica, i prijaviće nadležnim organima svako odstupanje od javno dostupnih registara nadležnim institucijama jer se, od ljudi koji od javnosti kriju imovinu i promjene u istoj, ne može očekivati da mogu iznijeti neophodne tranzicione reforme u oblasti visoke korupcije i organizovanog kriminala. Ovu aktivnost MANS sprovodi kao dio projekta „Odgovorno sudstvo i tužilaštvo za ojačanu vladavinu prava u Crnoj Gori“, podržanog od Evropske unije.

MANS

Ostavi komentar