Kompanija “Zavala invest” iz Budve u cilju dobijanja kredita stavila pod hipoteku zemljište nad kojim ima samo pravo korišćenja, ali ne i pravo svojine

0

zavalaPosljednji podaci do kojih je došao MANS ukazuju na sumnju da je kompanija “Zavala invest” iz Budve u cilju dobijanja kredita, suprotno zakonu stavila pod hipoteku zemljište nad kojim ima samo pravo korišćenja, ali ne i pravo svojine.

Naime, prema podacima Uprave za nekretnine, kompanija “Zavala invest” je pod hipoteku stavila blizu 6.500 m2 zemljišta na poluostruvu Zavala, odnosno četiri parcele koje se nalaze u zoni Morskog dobra. Parcele obuhvataju plažu Guvance i obalni pojas polustrva, odnosnu strana ka starom gradu i sve su uknjiženje kao svojina države Crne Gore, dok je na kompaniju “Zavala invest“ uknjiženo samo pravo korišćenja.

Ipak, i pored toga, pomenute parcele su stavljene pod hipoteku za dobijanje dva kredita i to 5 miliona Eura od Hypo Alpe Adria Banke iz Podgorice i drugog kredita od 14.5 miliona Eura of Hypo Alpe Adria Banke Internacional iz Klagenfurta, Austria.

Prema podacima sa kojima MANS raspolaže, hipoteka za dobijanje kredita od 5 miliona Eura od Hypo Alpe Adria Banke iz Podgorice je stavljena krajem novembra 2007. godine što se poklapa sa početkom radova na Zavali. Parcele su nakon toga, početkom marta 2008. godine, opterećene sa još jednom hipotekom, ovog puta radi dobijanja kredita od 14.5 miliona Eura od Hypo Alpe Adria Banke International iz Austrije.

Imajući u vidu da kompanija “Zavala invest” ima samo pravo korišćenja pomenutih parcela, kao i činjenicu da su pomenute četiri parcele već opterećene teretom zone Morskog dobra, postavlja se pitanje na koji način je ova kompanija uspjela da založi zemljište kako bi dobila kredite vrijedne blizu 20 miliona Eura.

Takođe se postavlja pitanje na koji način bi država Crna Gora zaštitila svoje interese u slučaju da kompanija “Zavala invest” ne bude u mogućnosti da uredno otplaćuje kredit, a banka bude naplatila svoja potraživanja kroz aktiviranje hipoteke. Sudeći prema stanju na gradilištu na poluostrvu Zavala, te problemima u finanasiranju projekta, ovakav scenario je vrlo moguć.

MANS ovim putem poziva Vrhovnog državnog tužioca, Ranku Čarapić, da istragu o slučaju Zavala proširi sa ovim podacima te konačno utvrdi ko je i zbog čega dao saglasnost da se na državno zemljište stavi hipoteka kako bi jedna privatna kompanija dobila kredit od blizu 20 miliona Eura.

Podsjećanja radi, MANS je još početkom 2008. godine Vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu po više osnova protiv Svetozara Marovića i vlasnika kompanije “Zavala invest” koja ni poslije dvije godine nije procesuirana, niti je bilo ko od aktera afere optužen.

Dejan Milovac,

Direktor Programa za urbanizam

Komentari su isključeni.