MANS će sjutra Ranki Čarapić dostaviti kopiju prevoda Zapisnika sa sastanka inicijativne grupe kompleksa “Astra Montenegro”

0

ranka carapicMANS će sjutra Vrhovnom državnom tužiocu, Ranki Čarapić, dostaviti kopiju prevoda Zapisnika sa sastanka inicijativne grupe kompleksa “Astra Montenegro” čiji su neki djelovi već objavljeni u crnogorskim medijima a za koji smatramo da su bitni za dalji tok istrage o slučaju Zavala i konačno podizanje optužnica protiv ključnih aktera.

U dokumentu se detaljno opisuju i trenutne finansijske poteškoće u kojima se nalazi projekat Astra Montenegro, iznose tvrdnje da je projekat i dalje neusaglašen sa planskom dokumentacijom, ali i ozbiljne optužbe poput onih da se računa kompanije “Zavala invest” novac izvlačio na račune off shore kompanija.

U pomenutom dokumentu se iznose činjenice i tvrdnje čije dokazivanje apsolutno zavrijeđuje pažnju tužilaštva, jer dodatno objašnjavaju odnose između ruskih investitora i “lokalnog partnera”, kako se u dokumentu označava osoba koja je pomogla početak izgradnje na Zavali i zadužena za dobijanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti.

Za sada jedini poznati lokalni partner na projektu Zavale je bio aktuelni potpredsjednik Vlade Crne Gore, Svetozar Marović, koji je zvanično izašao iz posla. Nakon što je MANS 2008. godine podnio krivičnu prijavu za slučaj Zavala, Svetozar Marović je svoj udio u kompaniji “Moninvest” , prema tvrdnjama medija, prodao za oko za oko milion eura. U tom trenutku nije bila poznata vrijednost kompanije “Moninvest”, a jedini dostupni podaci su se odnosili na činjenicu da je zajedno sa kompanijom “SLAV IN” bila osnivač kompanije Zavala Invest koja upravlja projektom izgradnje kompleksa Astra Montenegro.

Prema posljednjim podacima iz Centralnog registra Privrednog suda, udio Marovićeve firme u projektu vrijednom preko 200 miliona Eura je bio 26%, dok je ruski partner imao 74% vlasništva. Imajući u vidu da je komapnija Svetozara Marovića posjedovala jednu četvrtinu projekta na Zavali, postavlja se pitanje zašto bi neko bio zadovoljan da iz tako vrijednog projekta izađe sa samo milion eura u džepu. Ovo tim prije jer kompanija Moninvest nije osnivala samo “Zavalu invest” već i kompaniju “Sunny Hill” D.O.O. iz Budve koja u Privrednom sudu registrovana za djelatnost hotela i motela, sa restoranom. Ova kompanija za koju nema bližih informacija o njenoj vrijednosti je bila osnovana još u vrijeme dok je Marović bio u Moninvestu.

Takođe, u dokumentu se kao “lokalni partner” opisuje osoba koja ima komunikaciju sa resornim Ministarstvom i koja može da “završi” legalizaciju projekta. Sa druge strane, prema podacima sa kojima raspolaže MANS, ne postoje zvanični sporazumi o saradnji između Ministarstva uređenja prostora i kompanije Zavala invest, tako da ova institucija makar zvanično, ne može biti označena kao “lokalni partner” Rusa.

Sa druge strane, jedini zvanični dogovori koje je Opština Budva imala sa Miraksom su se odnosili na brdo Topliš i izgradnju Akva parka, ali su oni, kako je poznato, propali.

Pored toga, u dokumentu se navodi da dugovanja prema Hypo Alpe Adria Banci i “lokalnom partneru” iznose oko 30 miliona Eura. Imajući u vidu da je već poznato da komapnija “Zavala invest” kod Hypo Alpe Adria Banke ima kredit od 19.5 miliona Eura, koji je obezbijeđen još u vrijeme kada je Svetozar Marović bio zvanično uključen u posao, zaključuje se da dugovanja prema lokalnom partneru iznose nešto preko 10 miliona Eura.

S obzirom na ulogu osobe koja je u dokumentu označena kao “lokalni partner” Rusa koji kod crnogorskih institucija “može sve da završi”, postavlja se i pitanje da li je Svetozar Marović, i pored prodaje svog udjela u projektu, i dalje strateški partner ruskog Miraxa.

Ovim putem pozivamo Vrhovnu državnu tužiteljicu, Ranku Čarapić, da uzme u obzir informacije koje su iznijete u dokumentu koji joj dostavljamo, ispita njihovu validnost i utvrdi identitet “lokalnog partnera”. Takođe je pozivamo da se konačno javno izjasni o trenutnom statusu istrage, jer za sada od njenog nerada ili nesposobnosti, korist imaju samo akteri u slučaju Zavala koji već drugu godinu izbjegavaju odgovornost za kršenje zakona.

Dejan Milovac
Direktor Programa za urbanizam

Komentari su isključeni.