„Kraljičina“ i „Mamula“ su klasična izdaja javnog interesa

0

Nakon jučerašnjeg glasanja u Skupštini Crne Gore, sasvim je jasno da postoji nova većina koja je, bez obzira na zakone i propise, spremna da izađe u susret svim željama investitora. Izglasavanje Zakona o energetici, te odluka o projektima „Kraljičina plaža“ i „Mamula“ predstavljauju klasičnu izdaju javnog interesa zarad političkih i profitnih ciljeva elite na vlasti.

Kada je u pitanju Zakon o energetici, MANS je mjesecima upozoravao na štetnost rješenja koja je Vlada predvidjela novim tekstom zakona, pokušavao preko poslanika da amandmanski djeluje i popravi dokument, ali je sve to bilo nedovoljno da se javni interes stavi ispred interesa energetskog lobija čiji pojedini djelovi imaju direktne veze i sa samim Premijerom Đukanovićem. Nema sumnje da su čak i poslanici koji su glasali za ovaj zakon prepoznali njegovu štetnost, ali su nažalost i ovog puta političke kalkulacije i kompromisi bili iznad obaveze da se zaštiti javni interes.

Što se tiče odluka o projektima „Kraljičina plaža“ i „Mamula“,  sa žaljenjem moramo da konstatujemo da se radi o klasičnoj izdaji javnog interesa koju je sproveo DPS u saradnji sa svojim političkim satelitima, kojima od juče nesporno pripada i Pozitivna Crna Gora.

MANS je prije glasanja za ovu odluku upozoravao da će oni koji budu podržali ove projekte, suprotno onome što su izglasali u julu mjesecu, morati da javnosti obrazlože zbog čega i čime su bili motivisani na takav korak. Jedina partija koja je juče glasala suprotno onome kako se prethodno izjasnila, jeste upravo Pozitivna Crna Gora. Poslanici ove partije su ujedno i jedini poslanici koji su, makar zvanično, imali direktne sastanke sa predstavnicima kompanije „Adriatic Properties“.

Glasanju Pozitivne su prethodili „njihovi“ amandmani na tekst aneksa za „Kraljičinu“ koji su prvo bili dočekani na nož od strane Vlade i investitora kako bi se toj partiji pokušala nadjenuti etiketa „zaštitnika javnog interesa“ i ublažila činjenica da se radi o klasičnoj izdaji. Svega dan nakon toga, a uoči glasanja, i Vlada i investitor ocjenjuju amandmane Pozitivne prihvatljivim i oni postaju sastavni dio Odluke o aneksu za „Kraljičinu“. Smatramo da se radilo o nevještoj pripremi terena za ono što se juče desilo u Parlamentu, a već smo javnost bili upozorili da se radi o amandmanima koji su sasvim prihvatljivi za sve strane.

Umjesto obrazloženja za svoje postupanje, od poslanika Pozitivne smo dobili nečuvenu demagogiju i zamjenu teza uz navodno pozivanje tužilaštva da sada ispita sve ono što se dešavalo sa „Kraljičinom plažom“.

Nije jasno kako  produžavanje ugovornog odnosa između onih koji su krivi za situaciju na Svetom Stefanu doprinosi borbi protiv korupcije i predstavlja temelj za borbu protiv organizovanog kriminala, kako navodi poslanica Pozitivne Azra Jasavić.

Smatramo da elementarna logika nalaže da se podrška jednom dokumentu kakav je sporni Aneks morala usloviti otvaranjem istrage po pitanju toga zbog čega niko u Vladi nije odgovarao za nepoštovanje ugovora i zašto niko iz Adriatic Propertisa nije bio kažnjen zbog kršenja zakona i propisa. Umjesto toga, Pozitivna je odlučila da ugovorni odnos između takvih aktera dodatno produži, uz smanjenu rentu i brojne druge povoljnosti.

Izjava poslanika Pozitivne da ovakvim glasanjem „spašavaju“ građane od plaćanja arbitraže u višemilionskom iznosu jeste samo naručena priča Vlade i investitora sa namjerom da se kreira atmosfera straha i opravda klasična izdaja javnog interesa.

Svojim glasanjem Pozitivna nije zaštitila nikoga od arbitraže, osim što je pomogla Vladi i predstavnicima „Adriatic Propertisa“ da zajednički poravnaju i zataškaju sve ono što se godinama nezakonito radilo na Svetom Stefanu.

MANS neće ulaziti u špekulacije da li su poslanici Pozitivne imali i koliku materijalnu ili drugu korist od Vlade, DPS-a ili investitora, već to prepuštamo nadležnom državnom tužiocu da utvrdi. Ono što jeste nesporno, ključni motiv poslanika Pozitivne da promijene svoje mišljenje ni u kom slučaju nije mogao biti javni interes i zaštita građana.

MANS zbog toga poziva poslanike Pozitivne da otvoreno, bez demagogije i zamjene teza, objasne građanima Crne Gore zbog čega su se, kao navodno opoziciona partija, stavili na raspolaganje Vladi i kompaniji „Adriatic Properties“ u cilju zadovoljenja njihovih profitnih i političkih interesa.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.