MANS podnio inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu zakonitosti Lokalne studije “Mirište”

0

MANS je danas Ustavnom sudu Crne Gore podnio inicijativu za pokretanje postupka ocjene zakonitosti Lokalne studije lokacije „Mirište“ koju je Skupština Opštine Budva usvojila početkom septembra i time legalizovala nelegalno izgrađene zgrade na parceli nikšićkog biznismena, Branislava Mićunovića.

Uprkos činjenici da se na parceli za koju se izrađuje plan već nalazi nekoliko nelegalno izgrađenih zgrada, kao i tome da predlog plana nije u skladu sa Prostornim planom opštine Budva, Ministarstvo održivog razvoja je dalo saglasnost na taj dokument, čime je omogućeba legalizacija.

U inicijativi koja je danas dostavljena Ustavnom sudu, osporili smo urbanistička rješenja iz studije lokacije jer su u suprotnosti, kako sa programskim zadatkom koji predstavlja osnovu za izradu plana, tako i sa planom višeg reda.

Naime, Prostorni plan opštine Budva za lokaciju Mirište propisuje da je lokacija “predviđena za turističku izgradnju manjih objekata uklopljenih u zelenilo”.

Nasuprot tome, konačna urbanistička rješenja koja su usvojena u lokalnom parlamentu podrazumijevaju jedan veći glavni objekat i jedan manji, pomoćni, koji prema onome što već postoji na terenu, nikako ne mogu zadovoljavati smjernice iz Prostornog plana opštine Budva kao plana višeg reda.

U inicijativi smo naglasili da ovakvo rješenje nije u skladu ni sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz 2005. godine na koji se Opština Budva poziva u Programskom zadatku za izradu lokalne studije lokacije „Mirište“ i napominje da buduće urbanističko rješenje mora biti u skladu sa njime.

Naime, prema pravilniku je na lokaciji potrebno obezbijediti i dodatnih 60-100m2 slobodnih i zelenih površina po gostu hotela, u zavisnosti od kategorije hotela. Prostom računicom, jasno je da na parceli Mićunovića u najboljem slučaju bilo moguće projektovati hotel sa tri zvjezdice, površine 1.200 m2 bruto građevinske površine sa oko 20 ležajeva. Umjesto toga, Ministarstvo je dalo saglasnost na četiri puta veći objekat – oko 5000 m2, koji je već i bio nelegalno sagrađen na parceli Mićunovića.

Sa time u vezi, zapanjujuća je upornost kojom Ministartvo brani ovaj planski dokument, i da bez obzira što je zakon očigledno prekršen, pokušava da nađe opravdanje za očiglednu namjeru da se po svaku cijenu zaštite interesi privilegovanog investitora. Još od slučaja „Zavala“ nismo imali zabilježen toliki angažman visokih javnih funkcionera na državnom i lokalnom nivou da se jedan pojedinačan slučaj nelegalne gradnje pokuša opravdati i legalizovati.

Mnogo više od samog slučaja Mirište zabrinjava činjenica što ministar Predrag Sekulić očigledno ne želi da vrši kontrolnu funkciju u procesu planiranja i uređenja prostora, što nažalost predstavlja samo nastavak prakse koju je uspostavio njegov prethodnik, Branimir Gvozdenović. Zbog toga je ovo ministarstvo vremenom uspjelo sebe da promoviše u logisitički servis stranim i domaćim tajkunima čiji projekti uvijek imaju zeleno svjetlo u ministarstvu, pa čak i po cijenu kršenja zakona.

Takva praksa je ne samo potpuno onemogućila ovo ministarstvo da bude saveznik državnim organima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u urbanizmu, već ga definisala kao glavnu instituciju za prikrivanje tragova kršenja zakona u ovoj oblasti kroz davanje saglasnosti na planove i legalizaciju objekata.

MANS je zbog slučaja „Mirište“ protiv bivšeg i aktuelnog ministra urbanizma već podnio krivičnu prijavu zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj sa ciljem da privilegovanom investitoru na Mirištu omoguće da prvo nelegalno sagradi dvije zgrade, a zatim ih kroz donošenje planske dokumentacije i legalizuje.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.