MANS pozdravlja hapšenje Pavićevića, istraga mora da obuhvati sve slučajeve

0
Zarko Pavicevic

Žarko Pavićević

MANS pozdravlja akciju Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju u kojoj je danas uhapšen bivši predsjednik Opštine Bar, Žarko Pavićević i nadamo se da će tokom daljeg postupka nastojati da do kraja procesuira sve prijave koje je do sada MANS podnio protiv Pavićevića.

U proteklih sedam godina MANS je detaljno istraživao poslove tadašnjeg predsjendnika Opštine Bar i analizirao njegove veze sa domaćim i inostranim investitorima ali i sa samim vrhom vladajuće partije i na osnovu višegodišnje istrage podnio čitav niz krivičnih prijava kojima su pored Pavićevića obuhvaćena i druga lica za koja postoji sumnja da ih je koristio za svoje nezakonite poslove ili koji su koristili njegovu javnu funkciju kako bi se obogatili.

Zbog sumnje u organizovani kriminal, MANS je sredinom 2011. godine podnio krivičnu prijavu protiv Pavićevića i više povezanih lica zbog sumnje da su kreirali kriminalnu strukturu koja je korišćenja za sticanje protivpravne finansijske koristi.

Branimir Gvozdenovic

Branimir Gvozdenović

Pored Žarka Pavićevića, prijavom su bili obuhvaćeni i Branimir Gvozdenović, aktuelni ministar održivog razvoja, Zorana Tomića, sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i  turizma, Nebojše Miloševića, vlasnika kompanije ”Basketing” d.o.o. iz Bara, Borislava Lalevića, direktora Doma zdravlja u Baru i bivšeg predsjednika Opštine Bar, Milana Martinovića, izvršnog direktora Pošte Crne Gore i Ratka Vujačića, osnivača više građevinskih kompanija iz Bara.

U toj prijavi Pavićević je bio pozicioniran na samom vrhu organizovane strukture i sumnjičio se za zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju, kao i za nesavjestan rad u privrednom poslovanju, u odnosu na vlasništvo nad građevinskom kompanijom „Zavod za izgradnju Bara“ – ZIB.

mapa - Bar

Zoran Tomic

Zoran Tomić

Branimir Gvozdenović i Zoran Tomić su se teretili zbog osnovane sumnje da su izvršili zloupotrebili službeni položaj prilikom izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, ali i davanja saglasnosti na planska dokumenta kojima je legalizovana nelegalna gradnja i povećavana vrijednost parcela privilegovanim pojedincima i kompanijama.

Nebojša Milošević (brat visokog funkcionera DPS-a, Tarzana Miloševića) se teretio zbog osnovane sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u privredi pomaganjem i to prvenstveno u odnosu na Pavićevića u procesu izrade planske dokumentacije kojom je legalizovana nelegalna gradnja i povećavana vrijednost parcela privilegovanim pojedincima i kompanijama.

Milan Martinović

Milan Martinović

Borislav Lalević i Milan Martinović su se tereteli zbog osnovane sumnje da su zloupotrebili službeni položaja u odnosu na komercijalne ugovore koje je Opština Bar, odnosno Pošta Crne Gore imala sa kompanijom ZIB koja je u vlasništvu Žarka Pavićevića

Konačno Ratko Vujačić se u krivičnoj prijavi teretio zbog osnovane sumnje da je zloupotrebio službeni položaja u privredi u odnosu na Žarka Pavićevića i njegovu ulogu u legalizaciji nelegalnih objekata koje je gradila kompanija Vujačića.

Mreza-Pavicevic

Ovo krivičnom prijavom za organizovani kriminal MANS je obuhvatio više od deset pojedinačih slučajeva koji su se odnosili na ulogu Pavićevića u nezakonitoj prodaji barske kompanije „Tehnopromet“, ali i u građenju sportske dvorane koje je ZIB, zahvaljujući tadašnjem predsjedniku Opštine Laleviću, naplatio u vrijednom građevinskom zemljištu kroz nezakonitu kompezaciju. Pored toga, MANS je istraživao i kršenje ugovora sa Poštom Crne Gore, gdje je ZIB-u omogućeno da i pored kršenja zadrži posao izgradnje stambene zgrade. Posebno smo istraživali ulogu Pavićevića u izmjenama planske dokumentacije gdje smo otkrili brojne slučajeve legalizacije kako zgrada koje je gradio ZIB, tako i drugi investitori. Partnerstvo sa Miodragom Đurovićem, bratom Slobodana Đurovića – Kardinala koje je rezultiralo nelegalnom gradnjom, zajedno sa objektima rusko-crnogorske kompanije Longrun, najekstremniji su primjeri legalizacije nelegalne gradnje u Baru.

FADISBARPored toga, izmjena planske dokumentacije je Pavićeviću služila i za promjene namjene planiranih objekata, kao u slučaju FADIS, ali i ekstremno povećanje gabarita ucrtanih objekata. Time se višestruko uvećavala vrijednost parcela koje su pojedinci i kompanije kupili od opštine, čime je barska kasa pretrpila značajne štete. Najekstremniji primjer ovakve prakse Pavićevića je povećanje gabarita na parcelama u vlasništvu Aca Đukanovića, gdje je sa početnih 21.000m2, sada dozvoljena gradnja čak 66.000 m2 stambeno-poslovnog prostora.

ZIB-DjurovicPoseban akcenat je bio stavljen na ulogu Pavićevićeve kompanije ZIB u planiranju prostora u Baru i izgradnji stambeno-poslovnih objekata. MANS je tom prilikom izradio i posebnu mapu uticaja koja je takođe dostavljena uz krivičnu prijavu.

Poslovi sa podgoričkom kompanijom BEMAX na izgradnji barskog nadvoznjaka koji su rezultirali kršenjem Zakona o javnim nabavkama su bili predmet posebne krivične prijave koju je MANS takođe podnio Specijalnom tužilaštvu.

Pored dokaznog materijala na preko 200 stranica koji je uključuivao ugovore, plansku dokumentaciju, dozvole,  protokole i druga dokumenta, MANS je uz krivičnu prijavu dostavio i šemu strukture za koju se sumnja da je na organizovani način i u produženom trajanju vršila krivična djela u kojoj su detaljno opisane službene nadležnosti prijavljenih lica, ali i uloge koje su imali u strukturi.

MANS je tada tokom istrage uspio da prepozna šablon postupanja koji je ova struktura koristila, što je uz broj krivičnih djela koja im se stavljaju na teret, navodilo na zaključak da su ova lica djelovanje planirali na duži period ili na neograničeno vrijeme.

Konačno, očekujemo da se Specijalno tužilaštvo neće zaustaviti na procesuranju samo Pavićevića, već da će istragom biti obuhvaćena i ostala lica iz njegove “mreže” I istraženi svi poslovi u kojima je Pavićević učestvovao tokom svog mandata na čelu Opštine Bar. MANS u potpunosti stoji na raspolaganju Specijalnom tužilaštvu i spreman je da u tom smislu aktivno dodatnim dokazima pomogne službenicima ove institucije da istragu po ovom slučaju uspješno dovedu do kraja.

Dejan Milovac
Direktor istraživačkog centra MANS-a

Komentari su isključeni.