Mediji koji su kršili zakon ne smiju reklamirati partije, kazne od 5-20 hiljada eura

0

Lokalni javni emiter Radio Bar je danas najavio da će, uprkos tome što je zakasnio sa predajom cjenovnika za oglašavanje partija, omogućiti učesnicima na parlamentarnim izborima da se reklamiraju na tom mediju.

Prema podacima sa sajta Agencije za spječavanje korupcije (ASK), cjenovnik ovog medija je predat tek 7. jula. odnosno nakon ne samo zakonskog roka, već i dodatnog roka koji je ASK ostavio medijima.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je prilično jasan kada je u pitanju učešće medija u izbornom procesu i jasno definiše rokove u kojima mediji moraju predati svoje cjenovnike, što Radio Bar očigledno nije učinio.

ASK da ukloni cjenovnike medija koji nisu poštovali Zakon

Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

Ukoliko ova radio stanica čiji osnivač je Skupština Opštine Bar, istraje u namjeri da kršeći pomenuti zakon  ipak omogući političkim partijama i koalicijama da se reklamiraju na njemu, može se suočiti sa novčanim kaznama koje se kreću od od pet do 20 hiljada eura za pravno lice.

Ovim putem MANS još jednom apeluje na ASK da odluke po inicijativama koje smo podnijeli donese što prije kako bi spriječili dalje kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

MANS će svakako posebnu pažnju posvetiti praćenju medija koji nisu svoje cjenovnike dostavili na vrijeme i svaku objavu i reklamiranje izbornih lista putem tih medija prijaviti nadležnim organima kako bi obezbijedili puno poštovanje zakona.

MANS

Komentari su isključeni.