Metodologija

0

Transparentno finansiranje predizbornih kampanja predstavlja važan segment u sprovođenju fer i slobodnih izbora. Predizborne kampanje se velikim dijelom finansiraju iz budžetskih sredstava, zato partije transparentnim finansijama pokazuju odgovornost ne samo prema svojim biračima, već i prema svim građanima, odnosno poreskim obaveznicima.

Sve izborne liste su obavezne da podnesu izvještaje o finansiranju izbornih kampanja Agenciji za sprječavanje korupcije. U slučaju koalicija, sporazumom političkih subjekata utvrđuje se ko je zadužen za vođenje finansija. U izvještajima se prijavljuju svi prihodi i troškovi, po kategorijama koje je propisala Agencija (predizborni skupovi, reklamni spotovi i materijali, medijsko predstavljanje, oglašavanje i publikacije, istraživanja javnog mnjenja, prevoz, režija i administracija, angažovanje opunomoćenih predstavnika i ostali troškovi). Zvanični izvještaji partija su dostupni javnosti, ali ne i dokumentacija koja bi potvrdila prijavljene prihode i troškove.

Parlamentarne partije se najvećim dijelom finansiraju iz državnog budžeta, zato su one u obavezi da poštuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama, na osnovu kojeg je MANS od svih parlamentarnih partija tražio da objave finansijsku dokumentaciju.

Dokumenta dobijena od političkih partija uporedili smo sa troškovima prijavljenim u zvaničnim izvještajima. U idealnom slučaju, svaki prijavljeni trošak bi trebao da bude dokumentovan odgovarajućom fakturom (računom) i ugovorom sa dobavljačem.

Međutim, troškove smo smatrali opravdanim i kada su nam dostavljene samo fakture na iznose od najmanje 90% prijavljenog iznosa. Na taj način smo eliminisali eventualne greške koje mogu nastati pri knjiženju.

U slučajevima kada su nam partije dostavile samo ugovore sa dobavljačima, ali ne i fakture, cijenili smo da su troškovi djelimično opravdani. Ovo posebno zato što većina dostavljenih ugovora nije sadržala osnovne informacije o cijenama dobavljača za poručenu robu.

Troškove koje su partije prijavile, a za njih nijesu dostavile dokumentaciju, smatrali smo neopravdanim

FakturaUgovorTrošak
++Opravdan
+Opravdan
+Djelimično opravdan
Neopravdan

Napomena: U zvaničnim izvještajima nekih partija bilo je manjih grešaka u izračunavanju ukupnog iznosa prijavljenih troškova po kategorijama. Naši podaci ne sadrže te greške i zato se mogu neznatno razlikovati od ukupnih zvaničnih pokazatelja (<0,0001%).

Komentari su isključeni.