Ministar konačno potvrdio ono što svi vidimo

0

Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, priznao je ono na šta je MANS danima skretao pažnju javnosti – a to je da je izgradnja autoputa izazvala veliki ekološki problem i da je rijeka Tara devastirana.

Ministar je juče, u okviru Međunarodne konferencije o vodosnabdijevanju i tretmanu otpadnih voda, rekao da će autoput kasniti dok se ne ispune svi ekološki standardi, ali nije precizirao na koje standarde misli, da li će neko zbog toga odgovarati i koliko će to u krajnjem koštati građane.

Sa druge strane, očigledno je da se ministar sa stanjem na Tari upoznao tek nakon što je MANS objavio snimke, na kojima se vidi da je korito rijeke izmješteno i devastirano do neprepoznatljivosti. Dodatno, stručnjaci upozoravaju da je struktura dna rijeke Tare promijenjena, dok su biodiverzitet obale i pejzaž desetkovani.

MANS još jednom poziva ministra Radulovića, ali i druge odgovorne nosioce vlasti da, umjesto što pokušava da opravda jasne propuste Vlade i izvođača radova, bez odlaganja objavi svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa autoputem, koja trenutno nosi oznaku tajnosti. To se naročito odnosi na dokumenta koja bi nedvosmisleno ukazala ko su odgovorni za devastaciju Tare, ali i osvijetlila kako će i da li će sva šteta biti sanirana.

Nad izgradnjom petlje Mateševo i dalje stoji otvoreno pitanje – da li je kineska kompanija gradila mimo dozvola i time nanijela štetu međunarodno zaštićenoj rijeci, ili je devastacija već bila planirana dozvolama koje je vlast izdala, što je sakrivano od javnosti sve dok MANS prošle sedmice nije objavio snimke.

MANS je od nadležnih institucija, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, tražio svu relevantnu ekološku i tehničku dokumentaciju, na osnovu koje može da se vidi planirani obim radova u koritu rijeke Tare i kako će se ona zaštititi.

Između ostalog, tražen je i Plan sanacije rijeke, ukoliko postoji, kako bi se vidjelo na koji način je planirana sanacija rijeke, ali i koliki su troškovi iste i ko će ih snositi. Dodatno, očekujemo od Uprave za inspekcijske poslove da dostavi sva rješenja koja je donijela u vezi sa izgradnjom na Tari, naročito imajući u vidu da je ministar napominjao kako su kontrole rigorozne i da su inspekcije napisale više kazni za kinesku kompaniju koja izvodi radove.

Dodatno, MANS je još jednom tražio izvještaje dvije državne komisije koje su angažovane na poslovima revizije i tehničkog pregleda radova na autoputu, čiji rad je unaprijed proglašen tajnom, izvještaje italijansko-francuskog Konzorcijuma „Ingerop MN“, koji kontroliše i nadzire radove, ali i izvještaje državne kompanije „Monteput“. Podsjećamo, za upravljanje izgradnjom autoputa, koje vode pomenute komisije, kontrolor i posebna jedinica „Monteputa“, izdvojeno je najmanje 15 miliona eura, s tim što će ta cifra biti i veća kada dionica „Smokovac-Mateševo“ ne bude sagrađena u planiranom roku, što je sa nekoliko zvaničnih adresa i potvrđeno da će se desiti.

Očekujemo i da se objavi idejni projekat autoputa, svi izvještaji o dosadašnjem zagađenju, program zaštite životne sredine, izvještaji o stručnom nadzoru itd.

Državni organi i dalje odbijaju da javnosti pruže uvid u dokumenta koja sa neophodna za adekvatnu javnu kontrolu svih dešavanja oko autoputa, što bi moglo da spriječi dalju devastaciju rijeke Tare, ali i osvijetli druge potencijalne „crne tačke“ na gradilištu prve trase autoputa. Podsjećamo, dokumentacija do koje je došao MANS pokazuje da je Vlada već upozoravana da bi izgradnja autoputa u reonu Tare mogla da ima ogroman uticaj na područje kompletnog sliva rijeke, dok stanje na terenu jasno pokazuje da je ostvaren najgori scenario.

U krajnjem, MANS očekuje da VDT, kome je dostavljena krivična prijava, otvori istragu i utvrdi odgovornost za devastaciju rijeke koju su građani jednom branili i odbranili od nasrtaja interesa krupnog kapitala, dok je sada ugrožava neodgovornost i netransparentnost onih koje plaćamo da štite naš interes.

MANS

Komentari su isključeni.