Ministarstvo ponovo krši zakon o slobodnom pristupu informacijama

0

PodvodniKablČinjenica da je tražena dokumentacija u vezi osporavanog projekta energetske interkonekcija sa Italijom objavljena tek nakon javne rasprave, dodatan je dokaz u prilog tvrdnjama da na nivou Vlade Crne Gore ne postoji niti minimum političke volje da se crnogorska javnost na smislen način uključi u donošenje odluka koje će bitno definiosati kvalitet života crnogorskih građana na dugi rok.

MANS je ranije dobio spor zbog ćutanja administacije protiv Ministarstva ekonomije u kojem je Upravni sud naložio Ministarstvu da odgovori na naš zahtjev za pristup dokumentaciji o ugovorima sa Ternom. Obrazloženja koja smo do sada čuli sa adrese Ministarstva oko toga da je, faktički, za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama potrebna dozvola jedne privatne kompanije iz Italije su potpuno neprihvatljiva i predstavljaju njegovo direktno kršenje, ali i negiranje Ustavom zagarantovano pravo građana na pristup informacijama.

Nažalost, ovakvo postupanje upućuje na zaključak da je Ministarstvo vezano tajnim dogovorima sa “strateškim partnerima” umjesto zakonom i propisima ove države, što smatramo kao apsolutno neprihvatljivo bez obzira na vrijednost projekta čije detalje Ministarstvo pokušava na ovaj način da sakrije od građana Crne Gore.

Nakon objavljivanja ove dokumentacije iz koje su brisani određeni djelovi, sasvim je izvjesno da je Ministartvo ponovo prekršilo Zakon o slobodnom pristupu informacijama jer nema dokaza da je sproveden zakonom obavezujući takozvani “test štetnosti”. U tom postupku je, prije brisanja informacija, bilo potrebno dokazati da je veća šteta po ekonomske i druge interese Terne, nego što postoji interes javnosti da zna šta piše u djelovima ugovora koji su brisani.

Pored toga, Zakonom o slobodnom pristupu informacijama je propisano da je prilikom brisanja potrebno staviti napomenu “izvršeno brisanje” i naznačiti u kojem obimu je ono izvršeno. Umjesto toga, u dokumentu koji je javnosti stavljen na uvid, na pobrisanim djelovima stoji italijanska riječ „omissi“, odnosno briši, bez informacije o tome šta je uklonjeno iz ugovora.

Nakon toga se postavlja realno pitanje, da li zakone Crne Gore sprovodi Ministartvo ekonomije ili italijanska kompanija “Terna” ili možda u Ministartvu sjedi predstavnik Terne koji odlučuje o tome šta će se dati od informacija i koji djelovi ugovora će se i dalje kriti od crnogorskih građana.

Pored činjenice da je dokument bio potpuno nedstupan tokom javne rasprave, njegovo objavljivanje na engleskom jeziku predstavlja dodatni ograničavajući fakor za sve one građane koji bi bili zainteresovani da saznaju na šta se država Crna Gora obavezala u njihovo ime tokom pregovora sa italijanskim partnerom.

Ministarstvo ekonomije se odlučilo da traženu dokumentaciju objavi na engleskom jeziku iako je više nego vjerovatno da postoji i verzija na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Ovo tim prije jer je ova dokumentacija razmatrana na sjednicama stare Vlade, pa je morala biti prevedena makar zbog bivšeg premijera, Mila Đukanovića, za kojeg je poznato da se barata stranim jezicima.

MANS ovim putem poziva Ministarstvo ekonomije da prestane sa opstrukcijama kada je u pitanju pristup informacijama o poslu koji je zaključen sa Italijanima, objasni građanima ko je odlučio šta će biti brisano iz ugovora i objavi verziju na našem jeziku kako bi se što veći broj građana upoznao sa njegovom sadržinom.

MANS

Komentari su isključeni.