Ministarstvo saobraćaja da objavi studiju isplativosti izgradnje autoputa

0

Studija isplativosti izgradnje dijela autoputa od Smokovca do Mateševa je javan dokument i mora odmah biti objavljen kako bi se najšira javnost upoznala sa njegovim sadržajem i opravdanosti ne samo tako velike investicije, već i uzimanja najvećeg kredita u istoriji Crne Gore koji će generacije koje dolaze vraćati.

Najava Ministarstva saobraćaja da će spornu studiju možda objaviti kada se Ugovor o gradnji koji je već potpisan verifikuje i u Skupštini je bahata i skandalozna, ali nažalost takođe i u skladu sa praksom koju je Vlada i resorno ministarstvo već upostavilo kada je u pitanju transparentnost velikih projekata u Crnoj Gori.

Studija isplativosti bi trebala javnosti da predoči ključne činjenice i razloge iz kojih Crna Gora uopšte ulazi u ovaj poduhvat, nasuprot onih koje se smo do sada imali prilike da čujemo a koje su gotovo uvijek bile dio političkog vokabulara vladajuće koalicije uoči izbora. Ono što je posebno problematično jeste što u Ministarstvu saobraćaja planiraju da javnost “možda” upoznaju sa razlozima iz kojih gradimo autoput tek nakon što Skupština Crne Gore stavi tačku na sporazum koji je Vlada Crne Gore napravila sa Kinezima i kada finalna odluka bude donijeta.

Ovakav slijed stvari je potpuno pogrešan ukoliko u Vladi Crne Gore nemaju šta da kriju kada je ovaj projekat u pitanju, i otvara ogroman prostor za spekulacije i sumnje u transparentnost samog donošenja odluka o tome kako će se trošiti državni novac i ko će imati najviše koristi od najavljene gradnje autoputa. Time se samo pospješuju i sumnje u korupciju koja je gotovo po običaju prateća pojava kada su u pitanju projekti ove razmjere, naročito u državama koje već imaju ozbiljnih problema sa sistemskom korupcijom.

Već sada je poznato da će Kinezi i domaća građevinska operativa tokom izgradnje autoputa uživati brojne povlastice koje će im omogućiti da snize troškove poslovanja i maksimizuju profit. Osim političkih floksula kako će autoput preobraziti sjever i kreirati nova radna mjesta, javnosti i dalje nisu poznate precizne ekonomske projekcije koje bi pokazale šta konkretno građani Crne Gore dobijaju od odluke Vlade Crne Gore da za jednu četvrtinu autoputa od četrdesetak kilometara odvoji preko 800 miliona eura.

MANS je od početka priče o auto putu od resornog ministarstva i Vlade tražio da objavi najosnovnije informacije o tom projektu, ali do sada smo naišli na potpuno ćutanje u ovoj instituciji. Naime MANS je do sada tražio niz informacija, počev od ponude kineske kompanije, ocjene ponude, dokumenata koje je Vlada donosila još od prošle godine u vezi ovog projekta, prepiski sa kineskom  EXIM bankom, zaključenih ugovora, do analize o ekonomskoj isplativosti, ali je sve proglašeno tajnom, zbog čega smo pokrenuli postupke pred nadležnim organima.

Imajući u vidu navedeno smatramo da je veoma neozbiljno i po povjerenje javnosti u cijeli projekat, pogubno, sakrivati osnovne informacije o izgradnji autoputa na način na koji to pokušava da uradi Ministarstvo saobraćaja. Ulazak u posao bez detaljno objašnjene isplativosti cijelog projekta je nešto što smo već vidjeli i na primjeru Ministarstva ekonomije koje je za drugi blok termoelektrane u Pljevljima prvo donijelo odluku od izgradnji, raspisalo tender, izabralo takozvanu “short listu” kompanija, pa tek onda pristupilo izradi studije isplativosti. Ovakva praksa je nešto što otvara prostor za sumnju da se projekti ove razmjere realizuju uz ogromne benefite za investitore, a na račun javnog interesa i budžeta Crne Gore.

MANS stoga poziva resorno ministarstvo da bez odlaganja javnosti predoči sve važne aspekte izgradnje autoputa, a naročito one koji se odnose na finansijske benefite, ali i obaveze koje građane očekuju nakon odluke da se pristupi realizaciji ovog projekta.

MANS

Komentari su isključeni.