Nacionalna komisija za praćenje Programa za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nema političke volje za ubrzanje reformi

0

korupcija2Nacionalna komisija za praćenje Programa za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala je na poslednjoj sjednici pokazala da nema političke volje da se ubrzaju reforme zbog veoma zabrinjavajućih ocjena iz izvještaja Evropske komisije da nema konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Na dnevnom redu jučerašnje sjednice bile su preporuke iz Izvještaja Evropske komisije o progresu Crne Gore u 2009. godini. Članovi Nacionalne komisije su raspravljali o toj tački svega nekoliko minuta i odlučili da u načelu podržavaju izvještaj, izbjegavši da institucijama daju konkretna upustva kako da unaprijede svoj rad.

U skladu sa dobrom praksom uspostavljenom prethodne godine, kada je Nacionalna komisija je donijela 44 preporuke zasnovane na izvještaju Evropske komisije, MANS je i ovog puta dostavio konkretne predloge za preko 60 preporuka. Na sjednici Komisije, drugi članovi nisu imali predloga, a MANS-ove preporuke nisu ni razmatrane, već je zaključeno da se dostave posebnoj radnoj grupi koja je formirana za izradu novog Akcionog plana.

Na taj način, članovi Nacionalne komisije su izbjegli raspravu o konkretnim problemima koje je potencirala Evropska komisija, a posebno neefikasnost u krivičnom gonjenju, sudjenju i izricanju presuda za slučajeve organizovanog kriminala što, po ocjeni te institucije, i dalje predstavlja ozbiljan problem u Crnoj Gori.

Štaviše, Evropska komisija je u poslednjem izvještaju konstatovala da „posvećenost vlasti još uvijek nije podržana konzistentnom implementacijom zakonodavstva u oblasti borbe protiv korupcije”, što su članovi Nacionalne komisije i potvrdili time što su u načelu podržali izvještaj, ali i izbjegli da bilo šta učine po pitanju takvih ocjena.

Na osnovu konkretnih zamjerki navedenih u izvještaju Evropske komisije, MANS je, između ostalog, predložio da Nacionalna komisija odmah naloži Upravi za sprečavanje pranja novca da intenzivira kontrolu u oblasti kupovine nekretnina, i da već sada krene sa usaglašavanjem zakona za međunarodnim konvencijama, kako bi konačno počele da se donose osuđujuće sudske presude.

Umjesto konkretnih akcija koje bi pokazale političku volju da se radi na zamjerkama Evropske komisije, Nacionalna komisija je uputila materijal radnoj grupi, po poznatoj formuli „kada nećeš da riješiš problem – formiraj radnu grupu”. Na taj način, Nacionalna komisija je samo odložila neophodne reforme, jer institucije neće preduzimati nikakve konkretne akcije do usvajanja novog Akcionog plana, a zatim i konstituisanja nove Komisije što se očekuje tek u narednoj godini.

Sigurni smo da je na ovaj način Nacionalna komisija poslala jasnu poruku međunarodnoj zajednici da ovo tijelo ne ispunjava svoju osnovu funkciju i da nema političke volje za sprovođenje reformi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala koje bi imale konkretne rezultate.

Vanja Ćalović
izvršni direktor

Komentari su isključeni.