Nema odgovora na inicijative koje su podnijele tri političke partije

0

Biracki spisakIako je prošao zakonski rok u kojem je Ministarstvo unutrašnjih poslova moralo da izvrši inspekcijski nadzor biračkog spiska po inicijativama koje su podnijele tri političke partije, ovim partijama još uvijek nije dostavljena bilo kakva informacija o tome šta je MUP preduzeo i otkrio tokom inspekcijskog nadzora.

Podsjećanja radi, tri političke partije – Građanska Inicijativa Vaselja Siništaja, Nova srpska demokratija u ime Demokratskog fronta i Pozitivna Crna Gora podnijele su inicijative za inspekcijski nadzor biračkog spiska u ponedeljak. 3. marta u 15:25 časova i prijavile sve one slučajeve mogućih nezakonitosti u biračkom spisku na koje je MANS ukazivao u prethodnom periodu. Podnijete inicijative odnose se na preko 3100 lica i uključuju 250 lica za koja postoji sumnja da se radi o duplo upisanim biračima, 676 lica mlađih od 60 godina koja su brisana iz biračkog spiska i 2176 lica koja su starija od 40 godina a novoupisana su u birački spisak.

Prema važećem Zakonu o biračkim spiskovima, MUP je imao rok od 24 časa da sprovede cjelokupan inspekcijski nadzor biračkog spiska po inicijativama koje su podnijele političke partije i taj rok je istekao juče. 4. marta u 15 časova i 25 minuta. Ipak, do danas ni jednoj političkoj partiji koja je podnijela inicijative za inspekcijski nadzor biračkog spiska MUP nije dostavio bilo kakvu informaciju o tome da li je inspekcijski nadzor biračkog spiska sproveden, kakve su nepravilnosti uočene i šta je konkretno MUP preduzeo tim povodom.

Takođe, prema Zakonu o biračkim spiskovima, nakon što MUP sprovede inspekcijski nadzor biračkog spiska, on je u obavezi da podnosiocima inicijative dostavi pisane informacije o svakom slučaju koji su oni inicijativama prijavili najkasnije u roku od 48 časova, i taj rok ističe sjutra u 15 časova i 25 minuta.

Imajući u vidu da MUP do sada nije dostavio ni jednu informaciju o sprovedenom inspekcijskom nadzoru biračkog spiska, teško je za očekivati da će do sjutra svakoj od partija dostaviti detaljne informacije za svaki od 3100 problematičnih slučajeva iz biračkog spiska kojI su prijavljeni.

Ovo nažalost pokazuje da MUP nastavlja sa starom praksom, koja postoji još iz perioda predsjedničkih izbora, prema kojoj ta institucija jednostavno ne pokazuje elementarnu političku volju da sprovede Zakon o biračkim spiskovima i da osigura da birački spisak bude tačan i ažuran. Svakako, činjenica da u MUP-u ni Ministar a ni niko drugi nije snosio bilo kakvu odgovornost zbog toga što nije sproveden inspekcijski nadzor biračkog spiska prije predsjedničkih izbora umnogome olakšava MUP-u da nastavi sa sa kršenjem Zakona o biračkim spiskovima.

Ipak, ovi problemi biće otklonjeni kada novi Zakon o biračkom spisku stupi na snagu krajem ove godine, jer se novim zakonom predviđaju kaznene odredbe za odgovorna lica u MUP-u, ukoliko ona ne sprovedu inspekcijski nadzor biračkog spiska, u skladu sa Zakonom.

Imajući u vidu da je Crna Gora trenutno u fazi gdje je izgrađivanje povjerenja u izborni proces neophodno, na šta nam ukazuju kako građani tako i cjelokupna međunarodna zajednica, smatramo da MUP bezpogovorno mora sprovesti postojeći zakon o biračkim spiskovima i obezbijediti da ovaj dokument bude tačan i ažuran. Zbog toga, još jednom pozivamo MUP da u skladu sa Zakonom, najkasnije do sjutra do 15 časova i 25 minuta svim političkim partijama dostavi informacije o tome na koji je način sproveden inspekcijski nadzor biračkog spiska, šta je njime utvrđeno i na koji će način nepravilnosti biti otklonjene.

MANS

Komentari su isključeni.