Nove prijave u slučaju Bemax-jalovište

0

MANS je danas Specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, Đurđini Ivanović podnio još jednu krivičnu prijavu koja se odnosi na zloupotrebe položaja u slučaju nabavke javnih radova na rekonstrukciji mojkovačkog jalovišta.

Krivična prijava je podnijeta protiv direktora Direkcije javnih radova, Žarka Živkovića, te direktora kompanije „Bemax“, Veselina Kovačevića, i direktora kompanije „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“, Rajka Vuksanovića, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položa i ovlašćenja u privredi, te grubo prekršili Zakon o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na konflikt interesa među učesnicima na tenderu.

Prema podacima sa kojima MANS raspolaže, kompanija „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ je bila istovremeno angažovana od strane Direkcije javnih radova da nadgleda „Bemax“ tokom radova na jalovištu, ali i angažovana kao podizvođač „Bemax-a“ na tom istom poslu. Sva lica koja se terete u prijavi su znala za postojanje ovog školskog primjera konflikta interesa i nisu ništa uradila kako bi ga spriječila iako ih Zakon o javnim nabavkama obavezuje na to.

Naime, Direkcija javnih radova je sredinom aprila prošle godine raspisala tender za vršenje stručnog nadzora nad radovima na mojkovačkom jalovištu, vrijedan 40.000 Eura. Posao je dobila kompanija „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“, sa najniže ponuđenom cijenom od 31.824 Eura, što je potvrđeno Odlukom o dodjeli ugovora koju je donijela Direkcija javnih radova početkom juna prošle godine.

U međuvremenu, kompanija „Bemax“ je zaključila predugovor sa kompanijom „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ vrijednosti oko 11.8 hiljada eura za potrebe učeća „Bemaxa-a“ na tenderu za rekonstrukciju jalovišta. U predugovoru se navodi da će „Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ biti angažovano kao podizvođač na poslovima kontrolnih ispitivanja materijala i tla, ali i atestiranja materijala i izvršenih radova.

Ovim potezom, kompanija „Bemax“ je obezbijedila da na svom platnom spisku ima kompaniju koja je trebala da u ime Direkcije javnih radova kao naručioca posla, vrši stručni nadzor nad radovima koje „Bemax“ izvodio.

Podsjećanja radi, „Bemax“ je posao sanacije mojkovačkog jalovišta dobio nakon sporne odluke Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki kojom je eliminisana konkurencija toj kompaniji, i pored činjenice da su bili tek trećerangirana kompanija sa cijenom za oko 140.000 eura većom od najpovoljnije ponude na tenderu.

Nikada i u nijednom dokumentu, Direkcija javnih radova nije ukazala na očigledan konflikt interesa koji je postojao u odnosu na izbor kompanije za stručni nadzor radova i kompanije koja izvodi te radove i njenih podizvođača. Tako je ugovor sa „Bemax“-om zaključen na osnovu ponude u kojoj se jasno moglo vidjeti da je jedan od podizvođača „Bemax-a“, upravo kompanija koja treba da vrši stručni nadzor nad kompletnim poslom.

Prema članu 14 Zakona o javnim nabavkama koji definiše konflikt intresa, svi učesnici u ovom poslu su bili dužni da prijave njegovo postojanje. To nisu učinili ni direktori „Bemax-a“ i „Preduzeća za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“, niti Direkcija javnih radova, a školski primjer konflikta interesa je promakao i Komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki zbog čijeg tumačenja zakona je „Bemax“ i dobio posao sanacije jalovišta.

Smatramo da je ovakva praksa dodjele ugovora koja se očigledno odomaćila u crnogorskom sistemu javnih nabavki, a na koju uporo žmuri Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, apsolutno neprihvatljiva te da je u ovoj oblasti konačno potreban veći angažman crnogorske policijie i tužilaštva.

MANS ovim putem još jednom poziva sve kompanije i preduzetnike koji imaju informacije o slučajevima kršenja zakona o javnim nabavkama ili mogućoj korupciji da nas kontaktiraju.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.