Novi konkurs za najbolju istraživačku priču

0

MANS nastavlja da stimuliše i nagrađuje novinare-istraživače u Crnoj Gori, pa tako nakon nagrade za najbolji tekst nastao korišćenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama, do kraja godine ćemio biti u potrazi za najboljom pričom koja je nastala korišćenjem nekog od internet alata ili izvora za prikupljanje ili obradu podataka.

Kao prethodna, i ova nagrade se dodjeljuje u okviru projekta „Ka profesionalnijem i kredibilnijem istraživačkom novinarstvu u Crnoj Gori“ koji sprovodi Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), a finansira Evropska unija kroz Program za profesionalizaciju medija u Crnoj Gori 2016. Procesom dodjele nagrada rukovodi Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) uz pomoć stručnog žirija sastavljenog od domaćih i inostranih eksperata.

Novčane nagrade biće dodijeljene autorima/autorkama tekstova ili priloga, objavljenim u periodu od 1. januara do 25. novembra 2018. godine.

Prijava na konkurs

Prijave se podnose na obrascima za prijavu, i to prema datim uputstvima. Obrasci se moraju popuniti na službenom jeziku Crne Gore.

Kompletna prijava/nominacija podrazumijeva:

Obrazac A: Prezentacija nominovane priče i novinara/ke
Prilog obrascu A: Istraživačka priča i detaljno obrazloženje na koji način su za prikupljanje, obradu i prezentaciju podataka u priči korišćeni internet alati i izvori podataka.

U slučaju da je istraživačka priča objavljena ili emitovana na jeziku koji nije službeni u Crnoj Gori, novinar/ka je dužan/na da obezbijedi prevod.

Obrazac B: Izjava o pristanku novinara/ke

Obrasce A i B treba poslati u PDF formatu. .

Istraživačka priča priložena uz Obrazac A mora se predati u sljedećem formatu:

  1. ŠtampaPDF ili URL na kojem se ona može pročitati.
  2. TV/radio: MP3/Wave format za radio, odnosno MPEG4/MPEG2/ VMA format za TV, ili URL sa  kojeg  se  priča  može  vidjeti/čuti,
  3. Online: URL sa kojeg se može pristupiti priči.

Autori/ke treba da potvrde autorstvo nad radom koji se kandiduje za nagradu popunjavanjem Obrasca B. Takođe, u slučaju da budu nagrađeni, autori/autorke moraju izraziti spremnost da se predstave u javnosti.

Kandidat/kinja za nagradu ne smije biti ni u jednoj od situacija nevedenih u Odjeljku 2.3.3 Praktičnog vodič kroz procedure ugovaranja u sklopu vanjskih aktivnosti Evropske unije (dostupan na sljedećoj Internet adresi http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterId=2.3.3.&id=221)

Prijava/nominacija se predaje na sljedeću e-mail adresu: mans@t-com.me ; sa naznakom: “Konkurs za Istraživačku priču”

Žiri

Žiri za odabir najbolje istraživačke priče čine:

Duško Vuković, medijski expert
Bojana Jovanović, novinar, KRIK, Srbija
Džemila Šehović, IT expert, OCCRP

Nagrade

Fond za nagrade iznosi 1900 eura, a dodjeljivaće se tri nagrade i to:

I nagrada- 1000 eura
II nagrada- 600 eura
III nagrada – 300 eura

Rokovi

Rok za podnošenje prijava je 25. novembar 2018. godine.

Kriterijumi za odabir 

  • utemeljenost priče na podacima dobijenim koriščenjem nekog od internet alata/izvora podataka sa interneta ili neke od društvenih mreža
  • inovativnost u korišćenju interneta za prikupljanje, obradu i prezentaciju podataka u okviru istraživačke priče
  • značaj priče za pitanja od javnog interesa

Formulari

Obrazac A
Obrazac B

Za detalnije informacije i pojašnjenja u vezi sa konkursom možete nam se obratiti na mans@t-com.me ili 020 266 326, 069 446 094

Komentari su isključeni.