Opisi slučajeva za preduzeća, jug Crne Gore

0

jug

Na ovoj stranici možete se detaljnije upoznati sa procesom privatizacije u nekim crnogorskim preduzećima na jugu Crne Gore   (Tivat, Bar, Budva, Ulcinj, Kotor, Herceg-Novi). Podaci su prikupljeni  MANS-ovim istraživanjem (putem medija, kampanja, okruglih stolova – na temu Privatizacije, sastanaka sa radnicima preduzeća čije je poslovanje analizirano, kao i analizom relevantne dokumentacije (ugovora, rješenja o stečaju…) dostavljene po zakonu o Slobodnom pristupu informacijama).

Komentari su isključeni.