Otovoreno pismo Predsjedniku Skupštine Crne Gore, Ranku Krivokapiću

0

SKUPŠTINA CRNE GORE

N/R RANKU KRIVOKAPIĆU, PREDSJEDNIKU

Podgorica, 24. novembar 2010. godine

OTVORENO PISMO

Poštovani Predsjedniče Skupštine,

Obraćam Vam se sa molbom da iskoristite poslovničke mogućnosti koje Vam stoje na raspolaganju, i da obezbijedite da se Odbor za ljudska prava i slobode izjasni o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, jer taj zakon direktno tangira jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom Crne Gore.

Naime, smatram da je moja obaveza da vas podsjetim na nekoliko činjenica vezanih za dosadašnje razmatranje ovog Predloga zakona u Skupštini Crne Gore:

1. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je kao matični odbor razmatrao Prijedlog zakona 20. septembra 2010. godine, i predložio Skupštini da zakon usvoji u predloženom obliku, bez izmjena. Predsjednik Odbora, Ervin Spahić nije dozvolio predstavnicima MANS-a da učestvuju u radu Odbora, i pored toga što smo poslaniku Spahiću poslali pismenu molbu da nam omogući učešće. Spahić je ovom prilikom prenebregao činjenicu da je MANS, pored Upravnog suda, organizacija sa ubjedljivo najvećim iskustvom u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori, puno većim i od nadležnog resornog ministarstva, te da zbog toga naše učešće u radu Odbora može drastično unaprijediti kvalitet rasprave i odluku koju Odbor treba da donese. Štaviše, kada je Ervin Spahić odbio da nam omogući učešće u radu Odbora, MANS je tom radnom tijelu podnio pisane primjedbe na predloženi Zakon, ali ni ova naša aktivnost nije dala bilo kakve rezultate.

2. Dvadesetak dana nakon toga, predložene izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama razmatrao je i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na čelu sa predsjednikom tog tijela, Džavidom Šabovićem. Ne samo što je Šabović predstavnicima MANS-a omogućio da učestvuju u raspravi na njegovom odboru i time proces odlučivanja o ovom Zakonu učinio krajnje transparentnim, već je sa svojom stručnom službom formalizovao niz primjedbi koje su imali na predloženi Zakon, iako je to bio posao Spahićevog odbora. Tako su svi amandmani Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojeni većinom glasova prisutnih članova. Odbor je takođe dopunio ustavni osnov za donošenje Zakona, konstatujući da Predlog zakona tangira ljudska prava garantovana Ustavom Crne Gore pa je zbog toga neophodno njegovo usvajanje na plenumu kvalifikovanom većinom.

3. Nakon odluke Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se radi o Zakonu koji tangira ljudska prava, stekli su se svi neophodni uslovi da se o tom Zakonu izjasni i skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode, zbog čega se MANS inicijativom obratio predsjedniku i svim članovima tog radnog tijela. Ipak, na Odboru za ljudska prava je konstatovano da se on ne može izjasniti o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, jer je matični odbor već zauzeo stav o tom pitanju, a da poslovnik propisuje da se mišljenja drugih, zainteresovanih odbora moraju dostaviti matičnom odboru na vrijeme, kako bi on mogao da zauzme stav.

4. Zbog toga se MANS još dva puta obratio Odboru za ljudska prava i slobode, apelujući na njih da ipak razmotre predloženi Zakon, i da se sa Ervinom Spahićem, koji je ujedno i član Odbora za ljudska prava i slobode, dogovore da zakaže sjednicu svog – matičnog odbora kako bi razmatrao mišljenje Odbora za ljudska prava i slobode. Umjesto da se na odgovoran način ponese prema izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, i zakaže sjednicu svog Odbora, Spahić se na sjednicama Odbora za ljudska prava bavio MANS-om, stavljajući lični animozitet prema našoj organizaciji ispred njegove profesionalne obaveze da zaštiti javni interes građana Crne Gore, i njihovo ljudsko pravo na pristup informacijama, koji se predloženim Zakonom pokušava ograničiti.

5. Na kraju, Spahić je juče, na sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, preko njegovog Predsjednika, poručio članovima tog radnog tijela da on neće zakazati posebnu sjednicu svog Odbora, kako bi omogućio Odboru za ljudska prava da razmatra izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Naime, pošto je evidentno da Spahić ne želi da zakaže sjednicu svog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu isključivo zbog animoziteta koji ima prema MANS-u, smatramo da ste jedino Vi u mogućnosti da obezbijedite da samovolja pojedinca ne bude stavljena iznad javnog interesa svih građana Crne Gore.

Poslovnik Skupštine Crne Gore Vam daje mogućnost da zakažete sjednicu bilo kojeg Odbora, ukoliko predsjednik nekog odbora ne želi da je sam zakaže. Koristeći to svoje pravo, Vi možete zakazati sjednicu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj bi se razmatralo mišljenje Odbora za ljudska prava i slobode o izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, i na taj način omogućiti skupštinskom radnom tijelu koje se bavi ljudskim pravima da raspravi zakon koji potencijalno sužava prava građana Crne Gore na slobodan pristup informacijama.

Zbog svega navedenog, molim Vas da iskoristite svoj politički uticaj i poslovničke ingerencije, i da omogućite Odboru za ljudska prava da razmatra Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Na ovaj način možete da dokažete da Skupština ima političku volju da se odupre samovolji pojedinaca i da zaštiti osnovno ljudsko pravo crnogorskih građana na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Vuk Maraš, direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.