Povodom saopštenja Vlade Crne Gore u vezi odluke Evropskog suda za ljudska prava

0

Povodom saopštenja Vlade Crne Gore u vezi odluke Evropskog suda za ljudska prava kojom je odbačena predstavka Vanje Ćalović Marković zbog kršenja prava na privatnost nekontrolisanim pristupom policije bazi podataka M-tela, obavještavam vas sljedeće:

Umjesto saopštenja u kome potencira da je predstavka Evropskom sudu proglašena neprihvatljivom samo zato što su crnogorski sudovi nakon njenog podnošenja utvrdili da su predmetni akti suprotni Ustavu i zakonima Crne Gore, Vlada Crne Gore bi trebala javnosti da saopšti zašto niko nije odgovarao zbog masovnog kršenja osnovnih ljudskih prava.

Podsjećam javnost da je predmetna predstavka podnešena u vrijeme kad je sporazum policije i M-tela skrivan od javnosti i kada njegova sadržina nije bila dostupna podnositeljki. Vlada Crne Gore prećutkuje činjenicu da je, nakon podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, ovaj sporazum proglašen ništavim upravo po tužbi Vanje Ćalović Marković. Vlada Crne Gore prećutkuje i činjenicu da je odredba ZKP-a koja je omogućavala kršenje ljudskih prava proglašena neustavnom od strane Ustavnog suda upravo po inicijativi NVO MANS. Dakle, nesporno je da je na osnovu predmetnog sporazumoma i neustavne odredbe ZKP-a policija brutalno kršila osnovna ljudska prava svih građana. Takođe je nesporno da su ovaj sporazum i ova odredba ZKP-a poništeni upravo na inicijativu Vanje Ćalović Marković i NVO MANS. Zato je neistinit navod iz saopštenja Vlade da je sporazum policije i M-tela stavljen van snage po rješenjima Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Sporazum je stavljen van snage pravnosnažnom sudskom presudom donešenom po tužbi Vanje Ćalović Marković kojom je utvrđena ništavost sporazuma.

Dakle, aktivnosti Vanje Ćalović Marković i NVO MANS u ovom slučaju bile su usmjerene na zaštitu osnovnih ljudskih prava i na poništenje akata koji su policiji omogućavali da ta prava građanima masovno krši.

Zato izražavamo zadovoljstvo što su ti akti poništeni i što smo uspjeli da dokažemo da je izvršna vlast godinama nekontrolisano kršila osnovna ljudska prava građanima Crne Gore. Svakako da ohrabruje i činjenica da su sudovi Crne Gore pokazali spremnost da prije odluke Evropskog suda oni utvrde da su predmetni akti suprotni Ustavu i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i sloboda i da ne čekaju da to uradi Evropski sud, ali zabrinjava činjenica potpunog odsustva bilo kakve odgovornosti na strani izvršne vlasti koja godinama krši osnovna ljudska prava građanima Crne Gore.

Punomoćnik NVO MANS i Vanje Ćalović Marković:
Veselin Radulović, advokat iz Podgorice

Komentari su isključeni.