Reagovanje na saopštenje Agencije za sprečavanje korupcije

0

Posljednje saopštenje Agencije za sprječavanje korupcije još jednom potvrđuje da je ta institucija nepovratno komprovitovana i da su odgovorna lica u njoj istrajna u donošenju nezakonitih odluka i nepoštovanju sudskih presuda. Još jednom podsjećam da je Upravni sud u presudi kojom je poništio raniju odluku ASK jasno ukazao da Vanja Ćalović Marković nije ostvarila uvećanje zarade po osnovu ugovora koji je MANS zaključio sa Delegacijom EU, da taj ugovor i obaveze iz istog uopšte ne ukazuju na visinu zarade Vanje Ćalović Marković i da Vanja Ćalović Marković nije učestvovala u odlučivanju o prijavama MANS-a jer tako nešto nije bilo na dnevnom redu sjednice Savjeta Agencije, kao i da to uopšte nije u nadležnosti Savjeta.

Ipak, Agencija za sprječavanje korupcije ponovo saopštava dokazane neistine da je Vanja Ćalović Marković značajno uvećala svoja primanja i da je realizovala privatne biznis planove. Na taj način Agencija je realizovala ono što je najavila i prije sprovođenja postupka i izvođenja dokaza, čime je na najbolji način pokazala koliko je zanima poštovanje zakona i pravilno utvrđenje činjeničnog stanja. Zato je Agencija i isključila javnost iz ovog postupka i zato Agencija pune dvije godine nije u stanju da saopšti koje povrede zakona stavlja na teret Vanji Ćalović Marković.

Pored navoda za koje je Upravni sud već utvrdio da su neistiniti, Agencija nastavlja sa praksom iznošenja novih neosnovanih optužbi na koje Vanji Ćalović Marković ponovo nije omogućila da se izjasni. Tako Agencija sada paušalno i neosnovano tvrdi da je MANS podnosio prijave u cilju ostvarivanja lične dobiti i fiktivnog pravdanja dobijenih sredstava donatorima, kao i u cilju opstrukcije rada Agencije. Naravno, Agencija ne navodi dokaze na osnovu kojih je izvela ove zaključke, niti je u tom smislu uopšte tražila dokaze od Delegacije EU koja je, kao donator, svakako provjerila na koji način i u kom cilju su utrošena sredstva koja su dodijeljena po osnovu ugovora sa MANS-om.

Isto tako, Agencija ne navodi na osnovu čega je izvela paušalni i neistiniti zaključak da je Vanja Ćalović Marković pokušavala da izdejstvuje poseban status za sebe i svoju NVO i na koji način je to radila, na osnovu čega je utvrdila da je Vanji Ćalović Marković bio cilj da u javnosti predstavi da izborni proces 2016. godine prati veliki broj neregularnosti i da Agencija nije u mogućnosti da realizuje zakonom definisane obaveze.

U tom smislu podsjećam da je, pored Vanje Ćalović Marković, kritičku ocjenu rada Agencije za sprječavanje korupcije više puta dala upravo Evropska komisija. Zato i ne treba da čudi zašto Agencija uporno svojim stavovima pokušava da optuži i Delegaciju EU da je zaključila ugovor sa MANS-om u ciju podnošenja neosnovanih prijava i opstrukcije rada Agencije. Zato i navodi na kraju saopštenja Agencije u kojima govori o povjerenju građana u njen rad i kvalitet i efikasnost rada, ne zaslužuju ozbiljan komentar jer je dosadašnji rad Agencije nesporno obilježilo donošenje nezakonitih odluka i otvoreni progon onih koji otkrivaju izborne zloupotrebe i nezakonitosti u finansiranju vladajuće političke partije.

Protiv nove odluke Agencije svakako ćemo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom, gdje ćemo tražiti da Upravni sud ostane pri stavovima iz prethodne presude i da sada ovaj spor riješi u meritumu, kako bi se najzad stalo na kraj izmišljanju novih optužbi od strane Agencije..

Punomoćnik Vanje Ćalović Marković:
Veselin Radulović, advokat iz Podgorice

Komentari su isključeni.