Građevinska dozvola za Porto Skadar Lake nelegalna, kompleks brisati iz plana

0

Projekat Porto Skadar Lake, vrijedan 160 miliona eura, se gradi na osnovu nezakonito izdate građevinske dozvole, pa su se stekli uslovi da se on izbriše iz prostornog plana, pokazuje dokumentacija u posjedu Istraživačkog centra MANS-a. O Predlogu prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park Skadarsko jezero u petak će raspravljati poslanici Skupštine Crne Gore.

Krajem 2014. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) kojim je tada rukovodio Branimir Gvozdenović, izdalo je kompaniji „Montenegro Resort Company MRC“ urbanističko-tehničke uslove (UTU) za projekat eko-turističkog naselja „Porto Skadar Lake“. Ta kompanija je na osnovu tih uslova izradila idejni projekat koji predviđa izgradnju hotela sa 50 apartmana, 30 vila, marine i pristaništa i drugih pratećih sadržaja.

Međutim, UTU koje je Ministarstvo izdalo sadrže i dopis Elektrodistribucije Cetinje u kome se navodi da uslovi u dijelu plana elektoenergetike za njih „nisu prihvatljivi“ jer nisu u skladu sa nacrtom Državne studije lokacije (DSL) „Mihailovići“ u okviru koje je se gradi sporni turistički kompleks. U samom dokumentu cetinjska Elektrodistribucija nije obrazložila šta konkreto nije usaglašeno sa planskim dokumentom.

I pored takvog stava Elektrodistrubicije Cetinje, MORT je krajem marta 2015. godine izdao građevinsku dozvolu za osporavani turistički kompleks.

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata u članu 62 propisuje da urbanističko-tehnički uslovi između ostalog moraju sadržati i uslove o priključenju planiranih objekata na elektroenergetsku mrežu. Nadležnost da utvrdi da li UTU izdati u skladu sa planskom dokumentom ima urbanistička inpekcija koja u ovom slučaju treba da zabrani njihovu upotrebu i predloži Ministarstvu poništenje građevinske dozvole.

U postojećoj DSL „Mihailovići“ na osnovu koje se gradi „Porto Skadar Lake“ navodi se da investitor ima rok od tri godine da pribavi građevinsku dozvolu, odnosno do oktobra prošle godine. Samim tim, ukoliko nadležni organi ponište postojeću građevinsku dozvolu, jer je izdata suprotno zakonu, projekat bi mogao biti izbrisan iz plana, jer je investitoru istekao rok da dobije novu dozvolu.

Autor: Lazar Grdinić, Istraživački centar MANS

Za sedam dana isplanirano preko 35.000 m2

Pored nezakonitog izdavanja građevinske dozvole, podaci pokazuju da je sa investitor bio efikasan u izradi tehničke dokumentacije. Naime, za samo sedam dana, nakon što mu je Ministarstvo izdalo sporne urbanističko-tehnički uslove, investitor je uspio da izradi idejni projekat za hotel od 50 apartmana, 30 vila, spa centar i restoran.

Istovremeno, u okviru tih sedam dana investitor je uspio da uradi i njegovu reviziju, odnosno provjeru da li je projekat od preko 35 hiljada kvadrata turističkih i pratećih objekata usklađen sa planskom dokumentacijom.

Tako obiman posao projektovanja nije bilo moguće završiti u jako kratkom roku, osim ako inves- titoru nisu već bili poznati zahtjevi Ministarstva. čak i prije nego što je dobio urbanističko tehničke uslove.

Komentari su isključeni.