Prvo ročište po tužbi gradonačelnika Cetinja protiv MANS-a

0

U ponedeljak, 21. januara pred Osnovnim sudom u Podgorici će se održati pripremno ročište po tužbi Milovana Jankovića, Predsjednika Prestonice Cetinje protiv koordinatora NVO MANS, Dejana Milovca, zbog, kako se navodi u tužbi, naknade nematerijalne štete u iznosu od 40.000 eura.

Janković je tužbu podnio početkom avgusta prošle godine nakon što je MANS najavio da će protiv njega podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je u postupku prodaje opštinskog zemljišta na Karuču zloupotrebio službeni položaj i nesavjesno vršio službenu dužnost.

Prestonica je zemljište u zalivu Karuč nudila po 3 eura za kvadratni metar, a posao je zaključen sredinom marta prošle godine kada su tri parcele ukupne površine 26.000 m2 prodate za svega 80.000 eura.

Počev od donošenja Odluke o prodaji zemljišta, do formiranja komisije za procjenu njegove vrijednosti i komisije za odabir najbolje ponude, utvrđivanja cijene od 3 eura za m2, pa sve do samog zaključivanja spornih ugovora, Milovan Janković je imao punu informaciju o svemu što se dešava i u nijednoj fazi postupka prodaje nije učinio ništa kako bi spriječio zaključivanje ugovora koji su očigledno štetni po Budžet Prestonice.

Iako je znao da ponude koje su dostavili sadašnji vlasnici zemljišta nisu validne jer predviđaju izgradnju turističkih kompleksa u okviru zaštićene oblasti vodoizvorišta Karuč, gdje je zabranjena bilo kakva gradnja, Janković je dao saglasnost za potpisivanje ugovora.

Nakon što je cetinjski parlament krajem juna prošle godine poništio odluku o prodaji zemljišta u Karučkom zalivu, Milovan Janković je javno prihvatio odgovornost u dijelu donošenja odluke o prodaji zemljišta, ali je odgovornost za procjenu vrijednosti zemljišta prebacio na Komisiju koju on lično formirao i svojim potpisom ovlastio da izvrši procjenu spornog zemljišta, zatim prihvatio takvu cijenu Komisije i dao saglasnost za potpisivanje ugovora.

Na osnovu pomenutih činjenica i dokumentacije na preko 50 strana dobijenih od same Prestonice na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, MANS je krajem septembra prošle godine podnio krivičnu prijavu protiv Jankovića, nakon čije najave je Janković podnio privatnu tužbu protiv predstavnika MANS-a.

Poznato je da izvještaji Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija ukazuju da je korupcija najviše prisutna u oblastri urbanizma izgradnje objekata i prometu nekretnina, kao i da se MANS ovom problematikom bavi već nekoliko godina, a da su naše studije slučaja korišćene i citirane od strane Međunarodnih organizacija.

Iako je konačno, borba protiv korupcije barem zvanično postala državni prioritet, umjesto odlučne reakcije nadležnih institucija i procesuriranja krivičnih prijava imamo situacijju da javni funkcioneri pokreću privatne tužbe protiv predstavnika civilnog društva koji se usuđuju da ukažu na kršenje zakona.

Poznato je da na desetine krivičnih prijava za korupciju i zloupotrebu službenog položaja već godinama skupljaju prašinu u ladicama sudstva i tužilaštva, dok se procesi po privatnim tužbama visokih državnih funkcionera protiv predstavnika civilnog društva ekspresno procesuiraju.

Zanimljivo je da je sam tužbeni zahtijev Jankovića identičan onome koji je protiv direktora Nezavisnog dnevnika “Vijesti”, Željka Ivanovića, podnio Milo Đukanović, a razlikuje se jedino u “flasteru utjehe” koji je u slučaju Jankovića vrijedan 40.000 eura, pa se stiče utisak da će ovakvo ponašanje javnih funkcionera postati šablon u komunikaciji sa onim predstavnicima civilnog društva koji se usuđuju da javno ukazuju na kršenje zakona.

MANS se i od sada suočavao sa raznim pritiscima, od hapšenja i maltretiranja naših aktivista, do pisama direktora Agencije za nacionalnu bezbijednost i optužbi da radimo protiv interesa države, pa nas svakako neće pokolebati ni ovaj jedan sudski postupak.

Ipak, plašimo se da ako ovakvo ponašanje javnih funkcionera postanje pravilo, to može značajno ugroziti egzistenciju civilnog društva u Crnoj Gori i dodatno obeshrabriti građane da nadležnim institucijama prijave korupciju, posebno onu na najvišim nivoima vlasti.

Dejan Milovac, koordinator
Prostorno planiranje i izgradnja objekata

Komentari su isključeni.