Samo Agencija ne zna da KAP dobija državnu pomoć

0

Podgorica, 05. jun 2013. godine – Agencija za zaštitu ličnih podataka odbila je žalbu MANS-a po osnovu zahtjeva na osnovu slobodnog pristupa informacijama, kojima smo od Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) tražili da nam dostave dokumentaciju o svom poslovanju, zbog čega ćemo sjutra protiv Agencije podnijeti tužbu Upravnom sudu.

MANS je od marta ove godine, nakon stupanja na snagu novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, uputio preko 100 zahtjeva rukovodstvu KAP-a, kojim smo tražili niz dokumenta o finansijskom i ostalom poslovanju kompanije.

Novi Zakon o slobodnom pristupu informacijama omogućava da se zahtjevi, pored ostalog, mogu tražiti od privrednih društava i drugih pravnih lica čiji je osnivač, suosnivač ili većinski vlasnik država ili lokalna samouprava ili čiji se rad većim dijelom finansira iz javnih prihoda.

Rukovodstvo KAP-a nije odgovorilo niti na jedan zahtjev MANS-a, krijući tako dokumentaciju o svom poslovanju, zbog čega smo podnijeli žalbe Agenciji za zaštitu tajnosti podataka, kao nadležnom organu koju treba da odluči o našim žalbama.

Međutim, Agencija je odbacila naše žalbe kao neosnovane, uz obrazloženje da nema dokaza da se radi o kompaniji koja se finansira iz javnih prihoda.

Drugim riječima, u Agenciji, čiji je predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin, a direktor Bojan Obrenović, izgleda jedini u ovoj državi ne znaju da je Vlada inostranim i domaćim pozajmicama u KAP u proteklom periodu „upumpala“ stotine miliona eura.

Zbog tih pozajmica državna kasa je danas pred pucanjem, pa nam Vlada, nakon uvođenja taksi „euro po euro“ i kriznog poreza, te smanjivanja primanja porodiljama, sada planira povećanje PDV-a sa 17 na 19 odsto, što će uzrokovati skok cijena usluga, od struje, goriva, liječenja, do porasta cijena ostalih životnih namirnica.

Čelnici Agencije za zaštitu ličnih podataka izgleda da ne znaju ni da KAP mjesecima troši struju koju ćemo, izvjesno je, na kraju platiti mi građani Crne Gore, dok se sa druge strane planiraju nova državna zaduženja od više stotina miliona eura, te reprogrami postojećih kredita.

MANS napominje, a to bi u Agenciji za zaštitu tajnosti podataka trebalo najbolje da znaju, da je nesporni javni interes da se objelodane svi podaci o poslovanju podgoričke fabrike u protekloj deceniji, tim prije što su građani do sada platili stotine miliona dugova ruskih vlasnika, a planiraju se i novi nameti za KAP.

Poslednji namet u nizu je Vladina odluka o povećanju PDV-a, o kojoj će skupštinski Odbor za ekonomiju i finansije raspravljati narednog ponedjeljka. MANS je od predsjednika tog parlamentarnog tijela već zatražio prisustvo toj sjednici i očekuje da će biti pozitivno odgovoreno.

Na kraju, nesporno je da postoji prostor da Vlada rupe u budžetu može da napuni naplatom poreza na dobit, koncesija, a ne da teret dugova, koji su nastali zbog katastrofalne politike prema KAP-u, po ko zna koji put prebaci na teret osiromašenih građana.

MANS

Komentari su isključeni.