Šarićevi saradnici grade autoput

0

DarkoSaricPodatak da su kompanije i mehanizacija narko bosa Darka Šarića angažovane na poslovima izgradnje dionice autoputa Bar-Boljare pokazuje da je kontrola ovog projekta gotovo nepostojeća, te da nadležno Ministarstvo saobraćaja očigledno ima dobre razloge za to što već mjesecima krije ključne informacije u vezi sa trenutno najvećom investicijom u državi. MANS je još u mjesecu julu inicirao osnovanje posebnog skupštinskog tijela koje bi za nadležnost imalo kontrolu projekta izgradnje autoputa, a posljednji podaci pokazuju je zahtijev za jednim takvim tijelom i više nego opravdan.

Šarićeva kompanija „Mat Company“ je i prije početka izgradnje autoputa bila jedan od važnijih partnera Vlade i Opštine Pljevlja i godinama je gomilala odgovarajuću mehanizaciju, spremno čekajući početak realizacije ovog projekta.

Najnoviji podaci ukazuju na činjenicu da čak ni hapšenje i presuda za šverc preko dvije tone kokaina iz Latinske Amerike u Evropu nisu mogli zaustaviti narko bosa Darka Šarića da i iz beogradskog zatvora sklapa dogovore i učestvuje u projektu autoputa. Sve je to moguće zahvaljujući činjenici da je Vlada prvo dozvolila da kompanije i imovinu Šarića koja je u Crnoj Gori zaplijenjena, preuzmu i zakupe njegovi najbljiži saradnici i advokati, a onda i da se tim istim ljudima daju ugovori za najvrijednije poslove u državi.

MANS je nakon potpisivanja ugovora sa kineskim partnerima upozoravao da nisu uspostavljeni adekvatni kontrolni mehanizmi i da trenutni kapaciteti države i ukupni nivo transparentnosti projekta omogućavaju ogroman prostor za zloupotrebe i korupciju. Vlada i resorno Ministarstvo očigledno nemaju niti dovoljno kapacititeta, a prije svega političke volje da ozbiljno pristupe kontroli onoga što kineske kompanije rade na terenu, te sa kime ulaze u poslovne aranžmane. Malo je vjerovatno da niko u Vladi i resornom Ministarstvu nije znao da se Šarićeva mehanizacija koristi na gradilištima autoputa.

Činjenica da će nakon svega što se vezuje za ime Darka Šarića i njegovih kompanija, novac poreskih obveznika posredno završiti u njegovim džepovima je poražavajuća i pokazuje do koje mjere je država nezainteresovana za ozbiljnu kontrolu ovog projekta.

MANS je zbog toga i insistirao da se u Parlamentu Crne Gore formira posebno tijelo koje će prije svega povećati transparentnost kompletnog posla, ali suštinski vršiti kontrolu nad trošenjem blizu milijardu eura novca crnogorskih poreskih obveznika.

Imajući u vidu da će kineski partner sa svojim podizvođačima veoma brzo ući u fazu glavnih radova na autoputu, smatramo da je potrebno što prije uspostaviti efikasne i transparetne mehanizme kontrole ovog projekta. Stoga ovim putem još jednom apelujemo na poslanike da što hitnije preduzmu sve neophodne korake na osnivanju ovog odbora kako bi na vrijeme spriječili zbolupotrebe i moguću korupciju

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra MANS-a

Komentari su isključeni.