Savjet za privatizaciju zabranjuje pristup informacijama

0

Vlada Crne Gore i Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte nastavlaju da kriju ključne informacije u vezi sa tenderom za izdavanje u dugoročni zakup uvale Valdanos, što pokazuje i najnovija odluka Savjeta da zabrani pristuo ključnim informacijama o ovom tenderu.

Nakon više od mjesec dana i podnijete tužbe pred Upravnim sudom, Savjet za privatizaciju je dostavio odgovor na naš zahtijev za pristup informacijama o tenderskoj dokumentaciji za Valdanos. U rješenju koje je kao zamjenik predsjednika Savjeta potpisao Vujica Lazović, MANS-u se zabranjuje pristup informacijama koje se odnose na dokumentaciju kojom je Cubus Lux dokazao da ispunjava uslove tendera.

Konkretno, pristup je zabranjen dokumentaciji kojom je Cubus Lux navodno dokazao da je tri godine poslovao pozitivno, da je imao godišnji promet veći od 100 miliona Eura, te pismo o namjerama koje je potpisano sa jednim renomiranim turističkim operaterom.

Pored toga, rješenjem Lazovića je zabranjen pristup i informacijama koje se odnose na investicioni plan, kao i na bankarsku garanciju Cubus Lux-a, a koje su bile jedan od kriterijuma za ocjenu ukupne ponude ove kompanije.

U obrazloženju ovakvog rješenja, Lazović navodi da dokumentacija koju je MANS tražio predstavlja intelektualnu svojinu te da su predstavnici Cubus Lux-a 04. marta ove godine od Savjeta zatražili da im se kompletna dokumentacija vrati.

Lazović je u rješenju takođe i „predvidio“ što će MANS uraditi sa dostavljenom dokumentacijom, odnosno da ćemo informacije o Cubus Lux-u „dostaviti trećim licima, objaviti u štampi i slično“ što prema Lazoviću „može dovesti ozbiljno u pitanje prava i interese zaiteresovanog stranog partnera“.

Ono što Lazović nije naveo je da su finansijski izvještaji kompanija poput Cubus Lux-a, i po crnogorskom i po britanskom pravu, javni dokumenti u koje svako može ostvariti uvid te da nikako ne mogu predstavljati intelektualnu svojinu kojoj je pristup ograničen. Ovo tim prije jer su upravo ti finansijski izvještaji predstavljali uslove za kvalifikaciju Cubus Lux-a na tenderu za Valdanos.

Bilo bi korisno da javnost može da uporedi podatke o poslovanju Cubus Lux-a koji su dostuponi javnosti na sajtu MANS-a, sa podacima koje je Cubus Lux prezentovao Tenderskoj Komisiji, a na osnovu kojih je i donijeta odluka da je Cubus Lux validan partner za posao u Valdanosu. Smatramo da bi se time konačno utvrdilo da je neko u tenderskoj komisiji prešao preko činjenice da je Cubus Lux gubitaška firma, ili je Cubus Lux komisiji prezentovao lažne podatke o svom poslovanju.

Vujica Lazović prilikom donošenja rješenja nije sproveo obavezan test štetnosti u skladu sa Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koji je trebalo da pokaže da li je veći interes javnosti da zna, od eventualne štete koja bi nastala po Cubus Lux.

Nažalost, ovakvim rješenjem Vujice Lazovića se nastavlja katastrofalna praksa Vlade Crne Gore kada su u pitanju transparentnost procesa privatizacije i raspolaganja državnom imovinom u Crnoj Gori, gdje se ključne informacija koje mogu ukazati na kršenje zakona i propisa i dalje uporno kriju od javnosti. Ipak, nadamo se da će sa ovim informacijama javnost ipak biti upoznata kroz postupanje tužilaštva po krivičnoj prijavi koju je MANS podnio protiv Vujice Lazovića zbog tendera za Valdanos.

MANS će svakako nastaviti da insistira na transparentnosti u slučaju Valdanos, a danas je na svome sajtu (anewsite.mans.co.me) prezentovao studiju slučaja koja hronološki prikazuje sve što se dešavalo od momenta raspisivanja do poništenja tendera krajem februara ove godine.

Studija slučaja koja je prevedena i na engleski jezik, biće dostavljena i Delegaciji Evropske Unije, ambasadi SAD, te svim ambasadama zemalja EU u Podgorici. Kompletnu studiju slučaja je moguće pogledati OVDJE .

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.