Sjutra nastavak suđenja po tužbi Lutrije i Džek pota protiv Daily press-a i NVO MANS

0

MANSSjutra će u Osnovnom sudu u Podgorici, pred sudijom Zoranom Šćepanovićem, biti nastavljeno suđenje po tužbi Lutrije i Džek pota protiv Daily press-a i NVO MANS.

Obavještavam vas da je prethodno MANS dostavio sudu podnesak u kome ukazuje na niz uvreda advokata Lutrije i Džek pota, Vladana Bojića, koje se, u nedostatku argumanta u sporu, u kontinuitetu iznose na račun MANS-a. Osim toga, sudu smo ukazali da advokat Vladan Bojić, kao zastupnik ovih pravnih lica i Branislava Mićunovića i Save – Džigija Grbovića, u kontunuitetu u ime njih saopštava navode koji se objektivno mogu shvatiti kao implicitne prijetnje upućene MANS-u i licima koja zastupaju MANS.

Tako je advokat Bojić, kada u podnescima govori o MANS-u, između ostalog, pisao o “ubijanju” i “sahranama”, o tome da ćemo “dobiti to što tražimo” i da nam se “to što dobijemo neće dopasti”. Ovaj način pisanja podnesaka najviše pokazuje profesionalnost i elementarnu pismenost ovog advokata, a sama pojava Bojića i zvanje koje formalno ima, objektivno nijesu podobni da se osjetimo ugroženim od njega.

Ipak, sudu smo ukazali da advokat Bojić ove, manje ili više implicitine prijetnje, saopštava jasno stavljajući do znanja da to čini u ime Branislava Mićunovića i Save Džigija Grbovića.

Zato vjerujemo da je i sudu veoma dobro poznato kako bi se bilo koji građanin Crne Gore osjećao kada bi od strane Branislava Mićunovića (neposredno ili preko advokata – svejedno) primio poruke u kojima se govori o ubijanju i sahranama i o tome da će dobiti to što traži i da mu se to neće dopasti.

Dalje, sudu smo ukazali i da advokat Bojić, zajedno sa NVO UPIS i TV 777, koji su takođe u vlasništvu i koje takođe kontrolišu Branislav Mićunović i Sava Džigi Grbović, izvještavajući o ovom suđenju, mjesecima na najprimitivniji način vrijeđaju MANS i lica koja ga zastupaju i predstavljaju ih kao kriminalce, iako je javnosti poznato da je upravo njihov gazda u zemljama EU označen kao vođa organizovanog kriminala na ovim prostorima.

Zato smo saopštili očekivanje da sud postupi na isti način kao kada je, po zahtjevu upravo advokata Bojića, dostavio spise tužilaštvu da bi utvrdilo da li u izjavama Vanje Ćalović, datih takođe u vezi ovog spora, ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da li je ugrozila privatnost Branislava Mićunovića.

Naime, iz sadržine saopštenja i izjava koje su dali Lutrija, Džek pot i njihov advokat Bojić, proizilazi osnovana sumnja da su ta lica izvršila krivična djela ugrožavanje sigurnosti, lažno prijavljivanje, izazivanje panike i nereda i da su osnovali NVO UPIS i TV 777 radi vršenja ovih i eventualno drugih krivičnih djela i tako izvršili i krivično djelo kriminalno udruživanje.

Ako sud bude jednako tretirao stranke u postupku, spise predmeta dostaviće tužilaštvu kako bi utvrdilo da li u radnjama ovih lica ima elemenata navedenih ili drugih krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti. Inače, punomoćnik MANS-a se obratio tužilaštvu kako bi se izjasnilo da li preduzima radnje u cilju gonjenja Vanje Ćalović zbog povrede privatnosti Branislava Mićunovića.

MANS je podneskom tražio od suda da preduzme i procesne mjere prema advokatu Bojiću zbog konstantnog vrijeđanja. Ipak, nadamo se da sud prema advokatu Bojiću neće preduzeti mjeru predviđenu zakonom da mu uskrati zastupanje Lutrije i Džek pota, jer MANS poštuje pravo i tih lica da da ih zastupa advokat koga sami izaberu i u koga imaju povjerenje, kao i pravo da dobiju pravnu zaštitu i zastupanje u skladu sa svojim izborom

Nadamo se da će sud najzad zaključiti raspravu i tako prekinuti odugovlačenje postupka od strane advokata Bojića, a ujedno mu onemogućiti da dalje ističe navode koji nemaju nikakve veze sa sporom i saopštava prijetnje sakriven iza imena onih koji se, prema optužnicama država EU, nalaze na vrhu ljestvice organizovanog kriminala u regionu.

Pozivamo vas da sjutra u 11:30 časova u Osnovnom sudu ispratite nastavak suđenja u ovom predmetu.

Punomoćnik NVO MANS
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.