Suđenje po tužbi Lutrije i Džek pota protiv Daily press-a i MANS-a

0

NVO MANSPred Osnovnim sudom u Podgorici, sjutra u 9 časova, biće nastavljeno suđenje u predmetu po tužbi Lutrije i Džek pota protiv Daily press-a i MANS-a

Prethodno je NVO MANS predsjedniku Osnovnog suda podnijela zahtjev za ubrzanje postupka. U tom smislu moramo istaći da činjenice i dokazi govore da ovaj postupak nerazumno dugo traje uglavnom zbog opstrukcije i zloupotrebe procesnih prava od strane advokata Lutrije Vladana Bojića, jer on zna da tužbeni zahtjev njegovih klijenata prema MANS-u nije zasnovao na činjenicama i dokazima.

Naime, u prvom podnesku još prošle godine, advokat Bojić proširuje navode tužbe sa tvrdnjama da su Branislav Mićunović, Sava Grbović i njihove porodice ugroženi od MANS-a do te mjere da je pravni sistem nesposoban da ih zaštiti. Advokat Bojić je tako svjesno odvlačio pažnju sa predmeta spora, jer zna da su tužioci pravna lica i zna da navodna ugroženost Mićunovića i Grbovića, pored toga što sama po sebi zvuči stupidno i komično, nema nikakve veze sa predmetom spora. Kada je MANS predložio saslušanje ovih lica upravo na okolnosti koje je istakao advokat Bojić, on je nastavio sa daljom opstukcijom, navodeći da je MANS opsjednut sa licima koje on snishodljivo “štiti” u ovom postupku.

Nakon što je sud odredio saslušanje ovih lica, advokat Bojić je nastavio sa taktikom odugovlačenja tako što je dostavio sudu medicinsku dokumentaciju koja navodno potvrđuje da je Branislav Mićunović nesposoban da svjedoči, upozoravajući sud na rizik ako istraje na saslušanju Mićunovića. To je bio prvi takav slučaj u praksi crnogorskih sudova u parničnom postupku i njime je dodatno pažnja suda i javnosti skrenuta sa predmeta spora na zdravstveno stanje Branislava Mićunovića i na rizik koji nastaje njegovim pozivanjem od strane suda.

Sud je prihvatio medicinsku dokumentaciju Branislava Mićunovića, a advokat Bojić u ime Mićunovića onda prijavljuje Vanju Ćalović zbog komentarisanja te dokumentacije na javnoj raspravi. Dakle, opstrukcijom i odugovlačenjem advokata Lutrije, umjesto o predmetu spora, pred sudom se raspravlja o zdravlju Branislava Mićunovića, navodnoj povredi njegovih ličnih prava i navodnoj ugroženosti tog lica i njegove porodice od strane NVO MANS. Naravno, advokatu Bojiću i njegovim klijentima više odgovara da se rasprava vodi o Mićunoviću, nego o “dokazima” koje je Bojić dostavio sudu i u kojima se tvrdi da je u Crnoj Gori isključena mogućnost pranja novca kroz priređivanje igara na sreću, što je pravni stav koji je do sada nezabilježen bilo gdje u svijetu.

Osim toga, u dosadašnjem trajanju postupka advokat Bojić je čak tri puta dostavljao podneske na samom ročištu ili dan prije ročišta, čime je onemogućavao tuženima da se izjasne na iste i tako takođe uzrokovao odlaganje ročišta. Tokom postupka više puta smo ukazali na opstrukciju advokata Lutrije i na odvlačenje pažnje na pitanja koja nijesu predmet spora, ali on je nastavio sa ukazivanjem na zdravlje Branislava Mićunovića, navodnu povredu njegovih prava i na “ugled” koji u Crnoj Gori ima lice sa italijanske optužnice za organizovani kriminal.

Pri tome, advokat Bojić konstantno bez osnova optužuje MANS za ono što upravo on čini, prigovara zato što je MANS koristio pravo da traži izuzeće sudije, prigovara što je predsjednik suda izuzeo sudiju koji nije davao garancije da bi sudio nepristrasno, prigovara kada druga sudija sama traži izuzeće zato što je njena rodbina u prijateljskim odnosima upravo sa Branislavom Mićunovićem i Savom Grbovićem, prigovara kada MANS predloži saslušanje Mićunovića za koga on podanički tvrdi da je ugrožen i navodno se žali na trajanje postupka, ali ipak ne podnosi zahtjev za njegovo ubrzanje, niti preduzima bilo koju radnju pred sudom u tom cilju.

Stoga je MANS tražio od predsjednika suda da naloži prioritetno rješavanje ovog spora, sa nadom da će rasprava u ovom predmetu najzad biti usmjerena na odlučne činjenice i da će sud odbaciti neosnovane navode o Branislavu Mićunoviću. Takođe očekujemo da sud najzad odluči da li NVO MANS ima pravo da se bavi pitanjima poslovanja Lutrije koju je država gotovo poklonila kontroverznim biznismenima, bez javnog tendera i zajedno sa monopolom koji im se obezbjeđuje i ubuduće, ili pak osnovna prava i slobode prestaju da važe na vratima kontroverznih biznismena i tih kompanija, a koje sve zastupa advokat Bojić sa navodima da su bolesni, da dožive stres samo kada im se pomene sud, da su ugroženi, da im je povrijeđena privatnost i da imaju neviđen ugled.

Ujedno vas pozivamo da sjutra, 28.10.2013. godine u 9:00 časova ispratite nastavak suđenja na kome će MANS još jednom pokazati da su svi naši navodi u vezi Lutrije i Džek pota aspolutno istiniti, te da su svi komentari i ocjene potpuno opravdani i zasnovani na činjenicama.

Punomoćnik NVO MANS:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.