Sudski dokazana represija policije i tužilaštva nad MANS-om

0

Viši sud u Podgorici pravnosnažno je potvrdio da su bezbjednosne službe godinama nezakonito, neustavno i suprotno Evropskoj konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, nadzirale internet komunikaciju MANS-a što je za posljedicu imalo povredu prava ličnosti naših zaposlenih.

Na taj način je pravosnažno potvrđeno da je represija tužilaštva i policije godinama usmjerena prema onima koji otkrivaju korupciju i organizovani kriminal, te da su crnogorske bezbjednosne službe grubo prekoračile i zloupotrijebile zakonska ovlašćenja kako bi saznali ko je otkrio i javno objavio video snimak na kome se jasno vidi da se njeni pripadnici privatno vesele na svadbi narko bosa Safeta Kalića.

MANS je u sudskom postupku dokazao da su policija i tužilaštvo u kontinuitetu od maja 2010. godine primjenjivali nezakonite mjere prema svim zaposlenim u MANS-u, počev od nezakonitog saslušanja Veselina Bajčete i Vanje Ćalović, pa sve do nezakonitog nadzora internet komunikacije, iako niko od zaposlenih nije bio pod bilo kakvom zvaničnom istragom, niti je protiv bilo koga od njih pokrenut krivični postupak.

Takođe, u sudskom postupku je dokazano da je represija državnog aparata bila usmjerena prema zaposlenim u toj NVO u cilju zaštite interesa narko bosa Safeta Kalića i njegovih pomagača i bliskih prijatelja iz redova državnih službenika, umjesto da bude fokusirana na razotkrivanja očiglednih veza između struktura organizovanog kriminala i izvršne vlasti.

Zbog tako nezakonitog postupanja policije i tužilaštva, narko bos Safet Kalić je nesmetano napustio Crnu Goru i njegovo hapšenje morale su izvršiti država u kojima se borbom protiv trgovine drogom, nadzorom i praćejem kriminalaca bave nadležne službe, a ne civilni sektor.

U nastojanju da otkrije ko je javno objavio prisne veze državnih službenika i ovog “korektnog momka”, inače godinama bliskog poslovnog saradnika izvršne vlasti, policija je veoma efikasno koristila međunarodnu pravnu pomoć i kontakte, pa je na taj način veoma brzo i efikasno otkrila da je snimak svadbe Safeta Kalića objavljen sa internet adrese MANS-a. Tako je policija zloupotrijebila i međunarodnu saradnju predstavljajući da istražuje narko bosa Safeta Kalića, ali u suštinu preduzimajući samo radnje kako bi utvrdila ko je otkrio Kalićeve veze sa bezbjednosnim službama Crne Gore.

Sa druge strane, opštepoznato je kako se raznim opstrukcijama i manipulacijama ne koristi međunarodna saradnja u slučajevima kada treba pribaviti dokaze o korupciji vrha izvršne vlasti, kao što je slučaj sa aferom Telekom gdje bi međunarodna pravna pomoć trebala da otkrije ulogu sestre premijera u korupciji.

MANS poziva državne institucije, prije svih državno tužilaštvo, da prekine sa praksom nezakonite represije prema onima koji otkrivaju korupciju i organizovani kriminal i sa zaštitom aktera korupcije i kriminala. Takođe pozivamo državno tužilaštvo da sve odgovorne za višegodišnje zloupotrebe koju su sada potvrđene pravnosnažnom presudom, adekvatno procesuira i da represiju usmjeri prema onima zbog kojih im je zakonom i omogućeno da je koriste. Zbog povrede prava ličnosti Viši sud je svakom zaposlenom u MANS-u dosudio naknadu nematerijalne štete u iznosu od po 500 eura.

MANS

Komentari su isključeni.