Tužba protiv Skupštine CG zbog nezakonite odluke o razrješenju Vanje Ćalović Marković članstva u Savjetu ASK

0

Punomoćnik Vanje Ćalović Marković, advokat Veselin Radulović podnio je tužbu Osnovnom sudu u Podgorici protiv Skupštine Crne Gore radi poništenja nezakonite odluke kojom je Ćalović Marković razriješena članstva u Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije. Sudu je predloženo da donese rješenje o privremenoj mjeri kojom bi Ćalović Marković odmah bila vraćena na mjesto člana Savjeta ASK.

Odluka o razrješenju Vanje Ćalović Marković donijeta je u vrijeme kada se pred Upravnim sudom vodio spor radi poništenja odluke pomoćnika direktora ASK, koji je postupajući po nalozima direktora Agencije, proizvoljno, nezakonito i bez obrazloženja, sa nizom neistinitih navoda, utvrdio da je Ćalović Marković kao članica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije prekršila odredbe Zakona o sprječavanju korupcije.

Nesporno je, dakle, da odluka pomoćnika direktora Agencije nije bila pravnosnažna, te da nijesu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupka razrješenja u Skupštini Crne Gore.

Povredu zakona prethodno nije utvrdio Savjet ASK, već pomoćnik direktora Agencije, a Savjet nije obavijestio nadležni odbor, već je to uradio direktor Agencije. Zato je riječ o nezakonitoj odluci, koja predstavlja samovolju i brutalno prekoračenje zakonskih ovlašćenja.

Zatim, Skupština je odluku o razrješenju donijela bez predloga ovlašćenih predlagača – najmanje tri člana Savjeta Agencije i bez odluke Savjeta Agencije koji je trebalo da utvrdi kršenje zakona. Takođe, odluka je donijeta na predlog direktora Agencije (po odluci njegovog pomoćnika) koji za svoj rad odgovara članovima Savjeta Agencije. Tako je Ćalović Marković razriješena članstva na osnovu predloga njoj potčinjenog na čije propuste i nezakonitosti u radu je konstantno ukazivala.

Takođe, za razmatranje odluke i eventualno pokretanje postupka bio je nadležan Administrativni odbor, koji je odlučivao u svim drugim slučajevima kada je ASK smatrala da je neki javni funkcioner povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije. Suprotno tome, u ovom slučaju odluku Agencije razmatrao je Odbor za antikorupciju koji je i predložio razrješenje.

Najzad, Ustavni sud je u janaru ove godine utvrdio da su Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera suprotna Ustavu Crne Gore. Po ovoj odluci Ustavnog suda pomoćnik direktora uopšte i nema ovlašćenja da donosi ovakve odluke.

U tužbi se predlaže da sud donese Rješenje  o privremenoj mjeri, te da odmah, pod prijetnjom zakonskih posledica, vrati Ćalović Marković na mjesto člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

MANS

Komentari su isključeni.