Ugovor za Kraljičinu plažu potpisuju osumnjičeni za krivična djela

0

Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković se mora izjasniti na predlog Ugovora o prodaji državnog zemljišta na Kraljičinoj plaži jer se nesporno radi o dogovoru koji će, ukoliko bude realizovan u ovom obliku, državnom budžetu nanijeti višemilionske štete. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su saglasnost na ugovor dala lica koja su osumnjičena za teška krivična djela i kojima se trenutno sudi pred crnogorskim sudovima.

MANS je danas VDT-u dostavio predlog Ugovora zajedno sa relevatnom dokumentacijom do koje je došao Istraživački centar, a koja svjedoči o radu tenderske komisije. Sastavni dio dokumentacije koja je dostavljena Stankoviću su i zapisnici sa sjednica tenderske komisije koja se bavila prodajom Kraljičine plaže i mišljenja pojedinih članova te komisije, odluke Skupština opština Bar i Budva o prodaji nepokretnosti, te saglasnosti na predloženi ugovor koje su date od pomenutih opština.

Iako Zakon o državnoj imovini i Uredba Vlade Crne Gore o postuku javnog nadmetanja prilikom prodaje državne imovine propisuju da se kupoprodajni ugovor dostavlja najkasnije 15 dana od datuma ovjere, odnosno potpisivanja, smatramo da sadržaj ugovora za Kraljičinu plažu zaslužuje momentalnu pažnju tužilaštva, kako zbog osoba koje su uključene i njegovo sastavljanje, tako i u odnosu na sadržaj samog ugovora.

MANS je već upoznao javnost sa nekim od nezakonitih ustupaka koje je Vlada pripremila budućem kupcu, međutim postoje dodatne povoljnosti o kojima građani još uvijek nisu obaviješteni.  Naime, Vlada Crne Gore se obaveza da će kupcu garantovati “čist” list nepokretnosti, te da su svi tereti uklonjeni i izbrisani bez prava žalbe. Pravo žalbe je pravni institut definisan crnogorskom legislativom i bilo kakav ugovor ne može građane lišiti toga prava.

Posebno problematično pitanje je i dalje uređenje pristupa dijelu crnogorske obale koja je u zahvatu parcela koje su predmet ugovora. Naime, Zakonom o morskom dobru, obala i kupališta su definisana kao javno dobro kojem se ne može ograničiti pristup, dok u slučajevima kada se taj dio obale izdaje pod zakup, zakupac je dužan da na dijelu obale koji je zakupio obezbijedi nesmetani i besplatni pristup građanima. Suprotno Zakonu o morskom dobru, ali i Ustavu Crne Gore kojim se garantuje sloboda kretanja, Vlada je budućem kupcu omogućila da ograniči pristup na dijelu obale i da po svom nahođenju donosi propise i pravila koja definišu kako se crnogorska obala može koristi i ko joj može imati pristup.

Pored toga, ukoliko neko pred crnogorskim sudovima pokuša da zaštiti svoje pravo da se slobodno kreće i ima pristup kupalištu i tom dijelu obale, Ugovorom je definisano da će Vlada stati na stranu kupca i u sudskom sporu braniti prava kupca. Ova klauzula definitivno predstavlja presedan i to ne samo u crnogorskim okvirima i gotovo je nevjerovatno da Vlada pristaje da u sudskom sporu brani privatni od javnog interesa svojih građana. Time je definitivno derogirana uloga Vlade kao suverenog zastupnika javnog interesa na svojoj teritoriji.

Nadalje, u slučaju da kupac zemljišta izgubi sudski spor, Vlada se obavezala da će mu isplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 5 miliona eura, naravno ponovo iz budžeta, odnosno našeg novca.

MANS je posebno zabrinut što je saglasnost na ovakav ugovor dat od strane lica protiv kojih se u crnogorskom tužilaštvu vode istražni postupci zbog sumnji na korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Naime, saglasnost na ugovor su dali bivši predsjednik opštine Bar, Žarko Pavićević i aktuelni predsjednik Opštine Budva, Lazar Rađenović, dok je u ime Vlade Crne Gore ovlašćenje da potpiše ugovor dobio Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma.

Žarko Pavićević je individua protiv koje crnogorsko tužilaštvo vodi istragu još od 2011. godine zbog sumnje u teške zloupotrebe službenog položaja, između ostalog i zbog raspolaganja državnom imovinom, ali i javnih nabavki, planiranja i uređenja prostora i izgradnje objekata. Njegovom partijskom kolegi, Lazaru Rađenoviću se trenutno sudi pred crnogorskim sudovima upravo zbog sumnje da je poznatim kupcima namještao prodaju opštinskog zemljišta. Što se tiče Branimira Gvozdenovića, njegov potpis na ugovoru za KAP je već građane Crne Gore koštao stotine milione eura i o kvalitetu tog kadra nije potrebno dodatno polemisati.

Zanimljivo je da je pravni savjetik tenderske komisije koja je pregovarala sa kupcem i prihvatila ponudu, advokatska kancelarija Zorice Đukanović koja ima prilično šaroliku listu klijenata koje je do sada zastupala. Naime, Zorica Đukanovićeva je do sada zastupala interese premijerovog brata Aca Đukanovića, te porodicu Dragana Dudića- Frica i Jovicu Lončara koji se dovode u vezu sa narko klanom Darka Šarića. Pored toga, Đukanović je bila i pravni zastupnik kompanije koja je od Stanka Subotića – Caneta preuzela kompanju Sun Investment i gazdovanje nad vrijednim zemljištem na ostrvu Sveti Marko u Budvi.

Imajući u vidu sve navedeno, ali i na to ko je dao saglasnost za njegovo potpisivanje, MANS je zabrinut da ovaj ugovor predstavlja samo još jedan od tipskih poslova koji se već godinama na štetu javnog interesa sklapaju na crnogorskom primorju.

Zato još jednom pozivamo Ivicu Stankovića da ovom dokumentu posveti dužnu pažnju jer sada, za razliku od brojnih prethodnih slučajeva, postoji realna šansa da se na mogući slučaj korupcije djeluje preventvino i tako spriječe višemilionske štete po crnogorski budžet.

Dejan Milovac
Zamjenik izvršnog direktora

Komentari su isključeni.