Vlada Duška Markovića nezakonito odobrila produženje roka za završetak istraživanja nafte i gasa

0

 

Konzorcijumu off shore kompanija Eni Montenegro i Novatek Montenegro iz Holandije, prethodna Vlada je, suprotno zakonu, odobrila produženje roka za završetak istraživanja, iako je imala sve uslove da po tom osnovu naplati garanciju do iznosa od 85 miliona eura.

Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika sa ENI/Novatek Vlada je potpisala 14. septembra 2016. godine. Njime je predviđeno da početno istraživanje nafte i gasa traje četiri godine, za koje vrijeme su trebali da prikupe 3D seizmičke podatke, kompletiraju geofizičke i geološke studije, kao i da završe dvije istražne bušotine (član 9 tačka 2 Ugovora).

U slučaju da koncesionari ne ispune te obaveze, Ugovorom je predviđeno da su dužni da Državi Crnoj Gori plate do 85 miliona eura iz garancije koju su položili (član 9 tačka 3 Ugovora).

Izvod iz ugovora o koncesiji

Kompanije Eni Montenegro i Novatek Montenegro, su sredinom februara prošle godine zatražile od Vlade produženje roka od godinu dana.

U trenutku kada su podnijeli zahtjev, koncesionari su bili ispunili samo prvu od tri stavke iz Obaveznog radnog programa, odnosno prikupili su seizmičke podatke. U tom momentu izrada pomenutih studija je još bila u toku, a istražno bušenje nije bilo ni počelo.

Izvod iz informacije dostavljene Vladi od strane Ministarstva ekonomije

Mjesec dana nakon obraćanja naftnih kompanija, 19. marta 2020., Vlada Duška Markovića je prihvatila njihov zahtjev, i umjesto da aktivira garanciju, dozvolila im produženje roka od godinu dana odnosno do 14. septembra 2021. godine.