Upravni sud poništio odluku Vlade kojom se ne dozvoljava pristup informacijama u vezi sa korišćenjem Vladinog aviona

0

JUDGE-HAMMERUpravni sud Crne Gore je danas dostavio presudu po tužbi MANS-a protiv Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, kojom je poništio rješenje kojim Vlada nije dozvolila pristup informacijama u vezi sa korišćenjem Vladinog aviona.

Naime, MANS je od Generalnog sekretarijata tražio da u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostavi kopije svih zahtjeva za korišćenje vladinog aviona koji su podnijeli funkcioneri koji imaju pravo da lete tim avionom kao i obavještenja o saglasnosti da se sredstva iz budžeta preusmjere na vladin račun.

Iako su tražene informacije propisane Uredbom Vlade Crne Gore kojom se određuju uslovi i načini korišćenja vladinog aviona, Generalni sekretarijat Vlade je odbio pristup istima navodeći da ti podaci ne predstavljaju informaciju u skladu sa Zakonom, već poseban statistički izvještaj koji tek treba obraditi, što je MANS osporio pred Upravnim sudom.

Vladin avion, u skladu sa Uredbom, bez naknade mogu koristiti jedino predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade Crne Gore i to isključivo za službene potrebe. Svi ostali dužni su uputiti zvaničan zahtjev Generalnom sekretarijatu u kome će obrazložiti svrhu putovanja i dati saglasnost da se sredstva iz budžeta njihove institucije preusmjere na račun Generalnog sekretarijata Vlade, kako bi se pokrili troškovi leta. Zahtjev za korišćenje vazduhoplova i saglasnost za preusmjeravanje novačanih sredstava su propisani posebnim obrascima.

Upravni sud je u presudi potvrdio navode MANS-a i ocijenio da zahtjevom nisu traženi statistički podaci, već faktički dokumenti koji su u posjedu Generalnog sekretarijata Crne Gore i naložio donošenje novog, na zakonu zasnovanog rješenja.

Generalni sekretarijat Vlade je odbijanjem da dostavi tražene informacije ostavio prostor za sumnje da se vladin avion nije koristio u skladu sa propisima i bez naknade troškova, što predstavlja nezakonito trošenje budžetskih sredstava, na štetu poreskih obveznika Crne Gore. Vjerujemo da će u ponovnom postupku Generalni sekretarijat dozvoliti pristup traženim informacijama i omogućiti građanima da saznaju ko je, koliko često i u koje svrhe koristio vladin službeni avion, koji je u državnom vlasništvu i čije se korišćenje i održavanje plaća novcem svih građana Crne Gore.

Presuda upravnog suda (PDF) >>>

Radovan Terzić
Koordinator pravnog programa

Komentari su isključeni.