Upravni sud poništio rješenje Ministarstva za evropske integracije

0

gordana djurovicPresudom Upravnog suda po tužbi MANS-a poništeno je rješenje Ministarstva za evropske integracije kojim je Upitnik Evropske komisije proglašen tajnim i još jednom potvrđeno da taj dokument ne smije biti skrivan od javnosti jer govori o rezultatima procesa EU integracija, koji su za građane Crne Gore od vitalnog interesa.

Upravni sud je odbacio argumentaciju ministarke Gordane Đurović da odgovori na Upitnik ne mogu biti javni, jer je proces odgovaranja još uvijek u toku, i potvrdio stanovište MANS-a da su prvi odgovori na Upitnik koje smo tražili finalan akt, koji je kao takav predat Evropskoj Komisiji.

Presudom Upravnog suda se nalaže donešenje novog, “na zakonu zasnovanog rješenja” i ukazuje da je Ministarstvo za evropske integracije paušalno ocijenilo moguću štetu od objavljivanja odgovora na Upitnik. Prethodno saopštena argumentacija, da bi objavljivanje odgovora na Upitnik uticalo na smanjenje povjerenja građana u rad vlasti, je smiješna čak i kada dolazi sa adrese Ministarstva za evropske integracije i dodatno potvrđuje sumnje da je Vlada bila, u najmanju ruku, ekonomična sa istinom prilikom davanja odgovora na Upitnik.

Nakon ovakve presude, potpuno je jasno da ne postoji niti jedan valjani razlog zbog kojeg bi Vlada imala pravo da i dalje krije odgovore na Upitnik, osim ukoliko je motiv za skrivanje odgovora od javnosti, upitna tačnost podataka koje je Vlada poslala u Brisel.

Ministarka Đurović, kao deklarisani promoter evropskih vrijednosti, mora i sama početi da prihvata ono što je pozitivna praksa u ponašanju institucija zemalja razvijenih demokratija i prestati da ignoriše presude crnogorskih sudova.

Pored toga, Ministarku podsjećamo i da je nepoštovanje sudskih presuda definisano kao krivično djelo iz člana 395 Krivičnog zakonika, koji kaže “Službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu sudsku odluku ili je ne izvrši u zakonskom ili odlukom određenom roku, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine”.

Pozivamo gospođu Đurović da odmah, već danas, ispoštuje presudu Upravnog suda, i objavi odgovore na Upitnik Evropske komisije, i da na taj način pokaže da je Crne Gora država u kojoj se poštuju odluke suda, a ne zemlja u kojoj Ministarka za evropske integracije monopolizuje kompletan integracioni proces i prikriva informacije o njegovom progresu, ugrožavajući put Crne Gore u EU.

Vuk Maraš
direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.