Usvojen zahtjev MANS-a za izuzeće sudije Blaža Jovanića

1

Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici usvojio zahtjev MANS-a za izuzeće sudije Blaža  Jovanića u postupku po tužbi “Lutrije CG” i “Džek pota” protiv “Daily press”-a i MANS-a radi naknade nematerijalne štete.

Ovo je bio treći zahtjev koji je MANS podnio za izuzeće Jovanića, a prethodna dva predsjednik suda je odbijao. Prvo je ukazano da je sudija Jovanić ispoljio pristrasnost prema tužiocima postupajući po njihovoj nerazumljivoj tužbi u kojoj ni jednim navodom nije konktretizovano kojim radnjama su tuženi povrijedili prava tužilaca, odnosno koji su to navodi tuženih po tužiocima sporni. Takođe je navedeno da je sudija Jovanić prvi sudija u Crnoj Gori koji je pravnim licima dosudio naknadu nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda, što je suprotno stavovima Evropskog suda za ljudska prava.

Jovanić je ovu presudu donio čak u vrijeme kada crnogorski zakoni tu vrstu naknade nijesu uopšte propisivali.

Kada je prvi zahtjev odbijen, MANS je tražio izuzeće sudije Jovanića ukazujuči da su izvršna direktorka i punomoćnik MANS-a Vanja Ćalović i Veselin Radulović, kao autori publikacije “Koliko košta sloboda govora” opisivali nezakonito postupanje sudije Jovanića u drugom predmetu. Takođe je navedeno da je punomoćnik MANS-a u knjizi “Advokati govore” opisao četiri predmeta u kojima je Jovanić postupao nezakonito, što predstavljaju opravdane razloge za sumnje da Jovanić ne može pružiti ni minimum garancija da će suditi nepristrasno i da će prema MANS-u postupati objektivno.

Poslije odbijanja i ovog zahtjeva, MANS je podnio i treći sa navodima da su u publikaciji ”Iza statistike” analizirali i presudu kojom je brat sudije Jovanića, zaposlen u Upravi Carina, osuđen za krivično djelo primanje mita. U nastavku projekta analize presuda i rezultata antikorupcijskih reformi, MANS je istraživao na koji način je brat sudije Jovanića ponovo zapošljen u Upravi Carina nakon što je pravnosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za te poslove. Zato je istaknuto da istraživanje korupcije u koju je umiješan brat sudije Jovanića i istraživanje njegovog sumnjivog pomilovanja i vraćanja na posao u Upravi carina, dodatno predstavljaju opravdane razloge za sumnje da sudija Jovanić ne može pružiti ni minimum garancija da će MANS tretirati kao druge stranke i da će suditi nepristrasno.

Dakle, tek ovaj zahtjev MANS-a predsjednik suda je usvojio i izuzeo sudiju Jovanića od postupanja u ovom predmetu. Sudija Jovanić je u svom izjašnjenju po treći put naveo da ne postoje razlozi za njegovo izuzeće i da mu “je nerazumljivo kako navedena okolnost može uticati na njegovu objektivnost i pristrasnost”. Ipak, za razliku od prethodna dva slučaja, predsjednik suda mu sada nije uvažio navode iz izjašnjenja. U rješenju kojim se Jovanić izuzima od vršenja sudijske dužnosti u ovom predmetu predsjednik suda ističe da je posebno cijenio činjenicu da je ovo treći zahtjev za izuzeće Jovanića i da se iznose nove činjenice vezane za MANS-ov projekat istraživanja korupcije i zapošljavanja brata sudije Jovanića. Po ocjeni predsjednika suda uporno insistiranje punomoćnika MANS-a da Jovanić neće suditi nepristrasno, “uz navođenje pregršt tvrdnji i analiza koji se tiču kako samog sudije Jovanića i njegovog rada, tako i članova njegove porodice, odnosno u konkretnom slučaju njegovog brata”, upravo predstavljaju okolnosti koje ukazuju da je sudiju Jovanića potrebno izuzeti od vršenja sudijske dužnosti u ovom predmetu.

Mada je bilo potrebno podnositi tri zahjteva za izuzeće sudije Jovanića, ipak ohrabruje činjenica da je predsjednik suda najzad donio rješenje o njegovom izuzeću, potvrđujući naše navode da sudija Jovanić nije u stanju pružiti ni minimum garancija da bi u ovom predmetu sudio nepristrasno.

Punomoćnik MANS-a
Veselin Radulović, advokat

1 Comment

  1. Ročište u parnici u kojoj tužioci traže odštetu za štetu pričinjenu serijom tekstova u kojima su iznošene naprljavije laži zakazala je sudija Branka Zeković kojoj je proces dodijeljen nakon što je predsjednik Osnovnog suda Zoran Radović usvojio 28. novembra 2012. rješenje o izuzeću sudije Blaža Jovanića po trećem zahtjevu tuženih. Prethodna dva zahtjeva bila su odbijena. Treći zahtjev je, međutim, usvojen nakon medijskog protiska odnosno pošto su u Vijestima 7. i 8. novembra, dakle nakon što je postupak pokrenut, objavljeni tekstovi o bratu prvobitno određenog postupnog sudije Blaža Jovanića.