Veći PDV je samo uvod u novu rundu siromašenja građana

0

Novim mjerama štednje za narednu godinu Vlada direktno targetira najranjivije kategorije stanovništva u pokušaju da još jednom teret svojih katastrofalnih ekonomskih odluka prebaci samo i isključivo na građane Crne Gore. Najavljeno povećanje PDV-a je na 21% , bojimo se, samo jedna u nizu mjera kojima će se u narednoj godini dodatno osiromašiti građane.

Prethodno povećanje PDV-a na sadašnjih 19% je uslijedilo nakon pada garancija za Kombinat aluminijuma, a nakon uzimanja i veoma nepovoljnog kredita za autoput, MANS je upozoravao da Vlada Crne Gore otpočinje sa uvođenjem čitave serije novih nameta za građane kako bi održala kakvu takvu ekonomsku stabilnost. Nakon nezakonitih taksi na struju i gorivo, kriznog poreza, sada je na red došlo i novo povećanje PDV-a na 21%, ali i nove akcize na cigarete, alkohol i ugalj.

Nije potrebno biti ekonomski expert pa zaključiti kakav će udar ove mjere predstavljati na ionako osiromašene budžete građana, uprkos obećanju Vlade da se neće povećavati niža stopa PDV-a na osnovne životne namirnice. Obrazloženje resornog ministra finansija da se time štiti najranjiviji sloj stanovništva je licemjeran i krije namjeru Vlade da upravo tu kategoriju stanovništva svede na puko biološko preživljavanje i zadrži u ekstremnom siromaštvu. U stvarnosti, građani mogu očekivati povećanje cijena ostalih životnih namirnica, goriva, struje, uostalom svih roba i usluga na koje se obračunava porez na dodatnu vrijednost.

Sa druge strane, uprkos godinama nagomilavanom poreskom dugu koji se mjeri stotinama miliona eura, minimalni su napori Vlade da se taj dug naplati i time popune očigledne rupe u budžetu. Nove mjere štednje ponovo ne ukjučuju oporezivanje luksuza koje javnost već godinama očekuje od Vlade, kao ni povećanje poreza na dobit.

Sve to pokazuje da je Vlada odlučna da ponovo „zahvati“ od građana i da oni još jednom plate cijenu potpuno pogrešnog vođenja ekonomske politike koja je u kontinuitetu favorizovala takozvane strateške investitore i njihove projekte ličnog bogaćenja na resursima ove zemlje, a sve na štetu javnog interesa i državnog budžeta. Sada, kada se ispostavlja račun za takvo neodgovorno ponašanje, Vlada ga prosljeđuje građanima na plaćanje.

Bojimo se da nova, uvećana stopa PDV neće biti posljednje što ćemo vidjeti od Vlade Crne Gore kada je u pitanju takozvano „očuvanje fiskalne stabilnosti“ i da nas tek očekuju novi nameti. MANS zato poziva Vladu da građanima otvoreno saopšti koje sve namete planira u narednom periodu, ali prije svega da kaže istinu o tome kako će se i u kojoj mjeri to odraziti na mogućnost da prežive i prehrane svoje porodice.

MANS

Komentari su isključeni.