Vlada po hitnom postupku da usvoji izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama

0

Pozivamo Vladu Crne Gore da ukine preostala nelegitimna ograničenja prava na pristup informacijama i po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je povukla iz skupštinske procedure.

Ovaj Zakon je ključni alat medija, nevlafinog sektora i građana u borbi protiv korupcije, ali i kontroli rada vlasti. Predlog koji je uputila prethodna Vlada je sadržao veoma važna unapređenja vezana za pristup informacijama o imovini i prihodima javnih funkcionera, kao i druge norme koje bi omogućile pristup podacima na osnovu kojih se mogu otkriti neregularnosti.
Međutim, prethodna Vlada je samo djelimično korigovala ograničenje pristupa podacima iz člana 1 koje je 2017. usvojeno na predlog poslanika DPSa. Naime, na intervenciju tadašnje Agencije za nacionalnu bezbijednost i Ministarstva odbrane, zadržana je mogućnost da informacije od javnog značaja budu proglašene tajnom, bez bilo kakve sudske kontrole.
Te odredbe nisu u skladu ni sa našim Ustavom, a ni sa međunarodnim konvencijama. Zbog toga očekujemo da nova Vlada vrati rješenje iz prethodne verzije Zakona, prije ograničenja koja su uveli poslanici DPSa.
Podsjećamo da je Evropska komisija više puta ukazivala na značaj izmjena ovog zakona i ukidanja nelegitimnih ograničenja. Međutim, na izmjene ovog Zakona cekamo vec pet godina, a u međuvremenu su se promijenile tri Vlade koje su obećavale transparentan rad.
Nevladine organizacije, medijska udruženja i novinari već godinama ukazuju na zloupotrebe ovog zakona i skrivanje podataka od ogromnog značaja za javnost, posebno dokumenata koja mogu otkriti korupciju.
Znog toga očekujemo da Vlada što prije usvoji izmjene ovog Zakona usklađene sa Ustavom i međunarodnim standardima i po hitnom postupku ih uputi u skupštinsku proceduru.

MANS

Komentari su isključeni.