Vladi Crne Gore privatni interesi ispred interesa javnosti da zna

0

Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore nije odobrilo ni pokretanje elektronske peticije kojom je deset nevladinih organizacija od Vlade tražilo da konačno objavi informacije o trošenju budžetskih sredstava iz budžetske rezerve i stanovima koje dijeli funkcionerima.

Ministarstvo javne uprave u svom odgovoru za to daje potpuno pravno neutemeljeno obrazloženje. Pri tom se poziva na mišljenje fantomske Komisije za e-peticije koju čine predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva pravde i Ministarstva javne uprave. Bilo bi zanimljivo vidjeti i ko sjedi u ovom do juče nepoznatom tijelu i čije to tajne na ovaj način skriva od građana.

Deset nevladinih organizacija su polovinom juna zajednički podnijele e-peticiju sa prijedlogom promjene politike Vlade u vezi sa objavljivanjem informacija o radu Komisije za stambenu politiku i Komisije za raspodjelu sredstava budžetske rezerve. Peticiju su podržale Institut alternativa (IA), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Politikon mreža, Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građanske slobode (CEGAS), Centar za istraživačko novinarstvo (CIN CG) i Media centar. Ove NVO smatraju da građani imaju pravo da znaju kako se troše budžetska sredstva, uključujući i sredstva budžetske rezerve, kao i sredstva koja Vlada opredjeljuje za rješavanje stambenih potreba javnih funkcionera.

Tajnost odluka dvije komisije podriva otvorenost i integritet Vlade, povjerenje javnosti u zakonito i opravdano trošenje javnog novca, a protivna je i zakonskim odredbama o slobodnom pristupu informacijama koji propisuje da je organ vlasti dužan da objavi pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda.

Peticijom smo namjeravali da od Vlade tražimo:

–  Skidanje oznake tajnosti sa svih akata ovih komisija (nastalih u periodu od 2006. – 2019), i njihovo proaktivno objavljivanje na internet stranici Vlade Crne Gore;

–  Donošenje odluke da svi akti ovih komisija ubuduće budu proaktivno objavljeni na internet stranici Vlade Crne Gore.

U ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru, u dijelu koji se odnosi na državnu upravu, ocjenjuje se i da “proces donošenja zakonodavnih i političkih odluka nastavlja biti opterećen nedovoljnom transparentnošću i nedostatkom uključenja zainteresovanih strana”. Takođe, nakon niza oštrih kritika zbog skrivanja informacija jedna od tri ključne preporuke EK nalaže da Vlada treba da “unaprijedi građanima pristup informacijama kroz smanjenje ćutanja administracije i nazadne tendencije odbijanja pristupa informacijama stavljanjem oznake tajnosti na njih”. Od objavljivanja izvještaja EK prošlo je nešto malo više od mjesec dana, a Vlada je ovakvim odbijanjem da se građani i izjasne o peticiji demonstrirala da je spremna da ide direktno i protiv preporuka EK da bi držala pod velom tajnosti budžetske fondove.

Zabrana pokretanja naše peticije predstavlja najsnažniju potvrdu opravdanosti njene teme i pokazatelj je neodgovornosti i netransparentnosti ove Vlade prema sopstvenim građanima i EK.

Istovremeno, ovakva odluka Vlade predstavlja i suštinsko obeshrabrenje svim drugim građanima da iskoriste mogućnost pokretanja e peticije i koncept otvorene uprave koji navodno zagovara. Zato ćemo mi nastaviti da na njoj insistiramo jer građani imaju pravo da znaju kako Vlada troši njihove novce, a svi mi imamo pravo da živimo u državi o čijem kredibilitetu i poštovanju međunarodnih obaveza Vlada vodi više računa nego o svojim partijskim i partikularnim interesima.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora, Institut alternativa (IA)
Ana Novaković, izvršna direktorica, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Vanja Ćalović, izvršna direktorica, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)
Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)
Jovana Marović, izvršna direktorica, Politikon mreža
Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica, Akcija za ljudska prava (HRA)
Boris Marić, direktor, Centar za građanske slobode (CEGAS)
Milka Tadić Mijović, predsjednica, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)
Goran Đurović, direktor, Media centar

Komentari su isključeni.