Vodič kroz izborne procedure

0

Cilj ovog Vodiča je da članovima biračkih odbora, opunomoćenim predstavnicima izbornih lista, građanima i drugim zainteresovanim subjektima na jasan i koncizan način približi cjelokupan izborni proces i da im da pregled njihovih prava i obaveza na izborni dan.

Zbog toga, ovaj vodič je podijeljen u pet poglavlja, u skladu sa načinom na koji teče izborni dan – aktivnosti prije otvaranja biračkog mjesta, tok glasanja, glasanje putem pisma, aktivnosti nakon završetka glasanja i podaci o svim kršenjima zakona koja se mogu desiti tokom cijelog izbornog dana.

Prvo poglavlje se odnosi na informacije o aktivnostima prije otvaranja biračkog mjesta i daje pregled obaveza prije izbornog dana, kao i pripreme biračkog mjesta na izborni dan od 5 časova ujutru pa sve do 6.59 časova.

U drugom poglavlju objašnjen je sam izborni dan, tok izbornog procesa, obaveze članova biračkih odbora kao i prava i obaveze koje građani imaju na taj dan. Takođe, u ovom poglavlju date su informacije o najčešćim zloupotrebama koje se mogu desiti na biračkom mjestu, kao što su vođenje paralelne evidencije birača, postojanje kamera, dolazak uniformisanih lica i slično. Ovaj dio izbornog procesa traje od 7 do 20 časova.

Treće poglavlje daje informacije o sprovođenju glasanja putem pisma, koje se sprovodi u periodu od 13 do 20 časova, i daje sve informacije o tome koji birači imaju pravo da glasaju putem pisma, kako se birači prijavljuju za korišćenje tog prava i na koji se način sprovodi procedura.

U četvrtom poglavlju dati su podaci o tome što je potrebno uraditi nakon što se biračko mjesto zatvori, uključujući provjeru izbornog materijala, prebrojavanje glasova i utvrđivanje zapisnika o radu biračkog odbora.

U petom poglavlju dat je pregled svih kršenja zakona i objašnjenje šta je potrebno uraditi ako se takve pojave ipak dese. Molimo Vas da posebnu pažnju obratite na ovo poglavlje i da ga proučite, pošto se kršenja zakona mogu desiti u svakoj fazi izbornog procesa.

U svakom poglavlju dat je podsjetnik kako biste mogli da provjetite da li ste uspjeli da sve Vaše obaveze adekvatno realizujete kao i prostor za napomene i zabilješke kako biste sve što smatrate da je bitno mogli da notirate. Molimo Vas da ako se desi bilo kakvo kršenje zakona ili izborne procedure zatražite da se to notira u zvaničan zapisnik o radu biračkog odbora i to odmah kada se nezakonitost desi. Takođe, molimo vas da tu informaciju i sami notirate u ovaj priručnik, kako biste na kraju izbornog dana mogli da sve bitne informacije procesuirate ka opštinskoj izbornoj komisiji ili izbornoj listi koju predstavljate.

  • Preuzmi vodič OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.