Za Zakon o energetici potrebna kvalifikovana većina

0

Skupstina Crne GoreZa donošenje novog Zakona o energetici biće potrebna kvalifikovana većina, odnosno većina glasova svih poslanika u crnogorskom parlamentu jer se radi o zakonu koji po Ustavu Crne Gore predstavlja propis kojim se uređuju materijalne obaveze građana.

Naime, Predlogom zakona o energetici se definišu osnovni kriterijumi i uslovi za metodologije za obračun cijene struje, regulišu pitanja subvencija za energetske subjekte koje će kroz svoje račune plaćati građani, kao i imovinska i vlasnička prava građana u vezi sa lokacijama na kojima se nalazi energetska infrtastruktura.

Zbog toga je apsolutno potrebno da ovaj zakon dobije potrebnu pažnju poslanika i Skupštine, naročito jer rješenja koja je Vlada Crne Gore u njemu predložila, ne samo da prijete da ozbiljno ugroze javni interes i budžete crnogorskih domaćinstava, već su i u suprotnosti za drugim zakonima koji su na snazi i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore koji ima nadležnost ocjene usklađenosti predloga zakona sa Ustavom Crne Gore i pravnim sistemom države, danas je zasijedao i razmatrao pomenuti predlog zakona, a toj sjednici je prisustvao i predstavnik MANS-a. Do kraja sjednice članovi odbora nisu zauzeli  jedinstveni stav o predlogu Zakona uz napomenu da je služba Zakonodavnog odbora uočila veći broj zakonski problematičnih normi, bez najave kada će ona biti nastavljena.

Važno je pomenuti da je Zakonodavni odbor nadležan i za donošenje odluke o tome na koji način će se glasati za ovaj zakon u parlamentu, te da li će biti potrebna kvalifikovana većina ili pak većina od trenutno prisutnih poslanika na plenumu.  Tokom današnjeg zasijedanja,  članovi Odbora nisu razmatrali ovo pitanje, ali je smatramo da Odbor prilikom donošenja odluke o tome mora uzeti u obzir prirodu Zakona o energetici kao propisa kojim se nesporno definišu materijalne obaveze za građane.

Pitanje novog Zakona o energetici će umnogome definisati na koji način će i koliko crnogorski građani plaćati ne samo struju koju utroše, već prije svega koliko će novca iz njihovih džepova otići za subvencioniranje, odnosno podsticaje za proizvođače struje iz obnovljivih izvora iz uskog kruga oko Premijera Đukanovića.

Ovim zakonom, kao malo kojim propisom do sada, crnogorska Vlada pokušava da svoju ruku još dublje zavuče u džepove građana, zbog čega je potrebno preventivno djelovati i spriječiti  Vladu da preko njihovih leđa puni džepove porodice Đukanović, njegovoh kumova i poslovnih partnera.

MANS

Komentari su isključeni.