Zbog EPCG da odgovaraju Đukanović, Gvozdenović, Jeknić i Barović

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je danas krivičnu prijavu protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, potpredsjednika Skupštine Branimira Gvozdenovića i više osoba zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja radi sticanja nezakonite dobiti i moći u postupku privatizacije Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

Đukanović i Gvozdenović (Foto: Boris Pejović)

Krivična prijava je obuhvatila i Dušanku Jeknić, Damira Asovića, Veselina Barovića, kao i protiv Edvarda Petre – Mearsa i Sarah Luise Petre – Mears iz off shore kompanije River Financial Trading Limited.

U prijavi se navodi da su se oni udružili u kriminalnu organizaciju sa ciljem vršenja teških krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora teža od četiri godine, radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

„Pri tome je svaki od prijavljenih imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, planirajući i sprovodeći djelovanje i u međunarodnim razmjerama, koristeći privredne i poslovne strukture i uticaj na izvršnu vlast, u postupku privatizacije EPCG u toku tenderske procedure produžili rok i uslove tendera, zatim privilegovali italijansku kompaniju A2A i omogućili joj da prije isteka roka za podnošenje prijava na tenderu za prodaju državnog paketa akcija, dođe do 15% akcija EPCG koje su bile vlasništvo privatizacionih fondova i tako dobije svog predstavnika u menadžementu EPCG dok je trajao postupak prodaje akcija“, navodi se u prijavi.

Istovremeno su omogućili off shore kompaniji iz Londona River Financial Trading ltd i njenim skrivenim vlasnicima da na osnovu simulovanih ugovora o posredovanju u prodaji akcija EPCG koje su bile u vlasništvu privatizacionih fondova dođu do nerealno visoke provizije od 6,8 miliona eura.

Tokom tendera za prodaju državnog paketa akcija EPCG, u aprilu 2009. Godine privatizacionim fondovima je preko River Financial Trading Ltd nametnuto da svoje akcije prodaju isključivo italijanskoj kompaniji A2A.

Ugovorima zaključenim sa privatizacionim fondovima, kompanija River Financial Trading Limited se obavezala da će fondovima naći kupca po cijeni od najmanje 7,1 eura po akciji, uz dogovorenu proviziju od 0,35 eura po akciji, što predstavlja čak 5% provizije za posredovanje.

„Iz ugovora koji je sa River Financial Trading Limited zaključio sa fondom Atlas Mont, proizilazi da su privatizacioni fondovi ovom poslu pristupili preko Euro fonda kojim je upravljao Veselin Barović. Tako proizilazi osnovana sumnja da je Barović organizovao i omogućio da svi privatizacioni fondovi zaključe ugovor sa River Financial preko koga su kompaniji A2A prodali akcije EPCG i na osnovu koga su skriveni vlasnici River Financiala dobili 6,8 miliona eura“, navodi se u prijavi.

Da se radi o simulovanim ugovorima i da je cijena akcija privatizacionih fondova kod EPCG već bila dogovorena, proizilazi upravo iz odredbe ugovora u kojoj se navodi da će off shore kompanija River Financial Trading Limited, ako A2A odustane, naći drugog kupca. Dakle, River Financial Trading Limited već je bila dogovorila cijenu akcija sa A2A i predmet ugovora uopšte nije bilo pronalaženje kupca jer je kupac već bio poznat I sa njime je bila dogovorena cijena.

Prema dokumentaciji Komisije za hartije od vrijednosti provizija od 6,8 miliona eura je isplaćena direktno na račun kompaniji River Financial Trading Limited. Međutim, prema finansijskoj dokumentaciji koju je ta kompanija predala poreskim organima u Velikoj Britaniji, ta provizija se ne prikazuje i ukupan bilans kompanije u 2009. godini je iznosio 24.587 funti.

Dva mjeseca nakon zaključenja simulovanih ugovora, krajem jula 2009. Godine A2A je za paket državnih akcija EPCG ponudila 8,4 eura po akciji, što je čak 1,3 eura po akciji više od cijene koju su dobili fondovi, pa proizilazi sumnja da je River Financial Trading Limited dobio provizuju, ne samo do fondova, već i od kupca A2A.

Da je prihvaćena ponuda grčkog konzorcijuma sa cijenom od 11,1 eura po akciji, država, fondovi i mali akcionari bi dobili 170 miliona eura više nego što su dobili od kompanije A2A. Da privatizacioni fondovi, prije okončanja postupka po tenderu za prodaju državnog paketa akcija EPCG, nijesu kompaniji A2A prodali akcije EPCG, kompanija A2A vjerovatno ne bi učestvovala u privatizaciji EPCG, što je javno saopštio direktor Euro fonda Bojša Šotra.

U javnosti su prethodno bile iznijete sumnje da su čitav posao ugovorili prijavljeni Milo Đukanović i Branimir Gvozdenović, a da su u ime kompanije River Financial Trading Limited sa privatizacionim fondovima o ugovoru I proviziji pregovarali Dušanka Jeknić i Damir Asović.

MANS

Komentari su isključeni.