Krivična prijava protiv Predsjednika Opštine Budva, Rajka Kuljače

0

MANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv Predsjednika Opštine Budva, Rajka Kuljače i njegovih saradnika zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, falsifikovali službenu ispravu i protivzakonito posredovali u procesu izdavanja građevinske dozvole investitoru Latković Ljubomiru iz Bečića.

Naime, prema informacijam sa kojima MANS raspolaže, kabinet Predsjednika Opštine Budva je, rješavajući po zahtijevu investitora Latković Ljubomira, krajem novembra prošle godine nezakonito izdao građevinsku dozvolu za četvorospratnicu u Bečićima.

Nezakonitu građevinsku dozvolu su potpisali Rajko Kuljača, Predsjednik Opštine, Lazar Rađenović i Milenko Medigović, potpredsjednici Opštine Budva.

Prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, organ uprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole na lokalnom nivou jeste Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora. Pored toga, Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Budva, jasno je definisano da je Sekretarijat, a ne kabinet Predsjednika Opštine, nadležan za izdavanje građevinskih dozvola.

Pored toga što je nezakonito izdao građevinsku dozvolu, Kuljača je svojim potpisom nezakonito ovjerio i Glavni projekat četvorospratnice, što je takođe u nadležnosti resornog Sekretarijata. Ovjera Glavnog projekata je inače jedan od osnovnih preduslova za izdavanje građevinske dozvole. Kabinet Predsjednika Kuljače je pored toga izdao i potvrdu da su izmirene komunalije, što takođe nije njegova nadležnost.

Sporna građevinska dozvola je poništena od strane Glavnog administratora Opštine Budva, ali ne po službenoj dužnosti, već tek nakon što je na nju izjavila jedna od stranaka u postupku. Sporna građevinska dozvola je nakon izdavanja bila dostavljena resornom i stvarno nadležnom budvanskom Sekretarijatu za uređenje prostora, ali i građevinskoj i urbanističkoj inspekciji.

Niko od službenika Opštine Budva i resornog Ministastva uređenja prostora koji su imali uvid u spornu građevinsku dozvolu nije preduzeo bilo što kako bi se ispravilo kršenje zakona. Zbog toga se postavlja realno pitanje da li i koliko još postoji sličnih građevinskih dozvola koje je „svojeručno“ izdavao Rajko Kuljača, a na koje se niko nije žalio i koje i dalje važe.

MANS je stoga državnom tužiocu i predložio da se pribavi i izvrši uvid u sve slične građevinske dozvole koje je na identičan ili sličan nezakonit način izdao kabinet Rajka Kuljače, kako bi se i one priključile dokaznom materijalu. Ovo je posebno važno kako bi se utvrdilo da li je na lokalnom nivou u Budvi uspostavljen sistem putem kojeg se zaobilaze zvanične institucije nadležne za poslove urbanizma, a kompletna moć koncentriše u rukama Predsjednika Opštine.

Takođe smo sugerisali i da se ispitaju relacije između investitora i Kuljače i njegovih saradnika, kao i da li je u postupku nezakonitog izdavanja građevinske dozvole bilo korupcije.

MANS već duže vrijeme upozorava nadležne u državnom tužilaštvu i policiji da je poslovanje Opštine Budva daleko od transparentnog i zakonitog te da je potrebna hitna akcija kako bi se prekinulo sa kršenjem zakona i propisa od strane najviših funkcionera lokalne uprave i sa njima povezanih lica.

Očekujemo da će tužilaštvo pravovremeno reagovati i procesuirati Kuljaču i njegove saradnike, jer se u ovom slučaju radi o nedvosmislenom, flagranstnom kršenju zakona koje je ostavilo pisani trag i neoborive dokaze.

Ovakvo postupanje prvog čovjeka Opštine Budva samo ide u prilog tvrdnjama da sistem planiranja i uređenja prostora u Budvi počiva na kršenju zakona, zloupotrebi službenog položaja, i vrlo moguće, korupciji. Ovaj primjer takođe potvrđuje i nalaze Evropske komisije iz najnovijeg izvještaja o napretku Crne Gore u kome se sektor planiranja i uređenja prostora opisuje kao oblast sa visokim rizikom od korupcije.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.