Studije slučajeva
0

Ova studija pokazuje kako se na štetu javnog interesa i uz kršenje domaćih zakona udovoljava…

Saopštenja za medije
0

Nakon slučaja Zavala po osnovu kojeg je završena istraga u Vrhovnom državnom tužilaštvu i koji je proslijeđen Specijalnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, još jedna krivična prijava MANS-a, ovog puta u vezi sa slučajem Ade Bojane, je takođe proslijeđena tužiteljici Stojanki Radović na dalje postupanje. Krivična prijava koja je podnijeta sredinom oktobra 2008. godine je teretila ulcinjske visoke policijske funkcionere Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića da su nesavjesno vršili dužnost službenog nadzora nad državnim zemljištem na Adi Bojani što je omogućilo nepoznatim investitorima da uzurpacijom i daljom prodajom zemlje steknu enormnu protivzakonitu korist.

Antikorupcijske politike
0

Usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore kojima se nelegalna gradnja i priključenje nelegalnih objekata i gradilišta na tehničku infrastrukturu konačno definišu kao krivična djela, svakako predstavljaju pozitivan korak ka uspješnijoj borbi protiv nelegalne gradnje.

Nema sumnje da je pritisak javnosti koji je kreiran u vezi sa slučajem nelegalne gradnje Zavali direktno doprinio da Ministarstvo ekonomije predloži, a Skupština Crne Gore usvoji preložene izmjene Krivičnog zakonika

Sam slučaj Zavale predstavlja najgori mogući scenario kršenja zakona koji se nažalost i realizovao u praksi, gdje smo imali visoke partijske funkcionere interesno povezane sa ruskim investitorom koji je za samo pola godine prekršio sve propise koji postoje u oblasti izgradnje objekata, kao i lokalnu upravu koja je mjesecima nijemo posmatrala kako se bez građevinske dozvole grade na desetine objekata na Zavali.

O MANS-u
0

Već više od pola godine, državni organi na republičkom i lokalnom nivou zatvaraju oči pred kršenjem svih postojećih zakona i propisa u oblasti urbanizma od strane ruske Mirax Grupe i sa njima povezanih domaćih investitora.

Uprkos zabranama gradnje, zatvaranju i pečaćenju gradilišta, podnijetim prekršajnim i krivičnim prijavama protiv svih učesnika slučaja Zavala, rusko-crnogorski tandem je ipak nastavio sa izgradnjom svojih objekata na Zavali, “pravdavajući” nedostatak građevinske dozvole činjenicom da se radi o projektu koji je od posebnog interesa, prvenstveno za opštinu Budva.

O MANS-u
1

Priključenjem nelegalnog gradilišta na Zavali na struju, suspenzija zakona i propisa na teritoriji opštine Budva je dostigla novu dimenziju, a lokalna uprava Budve je poslala nedvosmislenu poruku javnosti Crne Gore da su interesi ruske MIRAX Grupe i domaćih investitora, apsolutni prioritet u odnosu na javni interes grada.

Svjetlosni performans koji je Mirax priredio na rtu Zavala je ništa drugo do direktno podsmijavanje javnosti Crne Gore i državnim institucijama, koje umjesto da konačno i u potpunosti procesuiraju i u skladu sa zakonom kazne ovog investitora, svojim ponašanjem šalju poruku i drugim, sličnim investitorima, da je Budva pravo mjesto za njihove nelegalne investicije.

Saopštenja za medije
0

Javna rasprava o Nacrtu urbanističkog projekta “Turistički kompleks Zavala” je samo puko ispunjavanje zakonske obaveze Opštine Budva da ovaj dokument prije usvajanja u lokalnom parlamentu prezentuje građanima Budve.

Naravno, za očekivati je bilo da interesovanje građana bude zanemarljivo kada se uzme u obzir činjenica da je svakome u Budvi jasno da je odluka o tome šta će se graditi na Zavali donijeta mnogo ranije prije javne rasprave, da je poznato ko stoji iza cijelog projekta, kao i da ruski investitor nelegalnom gradnjom već odredio šta će konačno biti namjena tog prostora.