Aktivisti MANS-a nezakonito hapšeni

0

farba1Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom je utvrđeno da je policija nezakonito lišila slobode šest zaposlenih u MANS-u, te da i da im je povrijedila pravo na ličnu slobodu. Podsjećamo, aktivisti MANS-a su u junu 2013. uhapšeni ispred Skupštine Crne Gore tokom sprovođenja javne akcije zbog povećanja PDV-a kojim se pokrivaju troškovi nastali koruptivnim poslovima izvršne vlasti. Tom prilikom su uhapšeni Vanja Ćalović, Vuk Maraš, Jelena Mandić-Radonjić, Baja Danilović, Mitar Batrović i Ivan Bakić.

Viši sud je u presudi istakao da su službenici policije prilikom hapšenja i zadržavanja aktivista MANS-a prekršili Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustav Crne Gore i zakone Crne Gore, jer ih nijesu obavijestili o razlozima lišenja slobode i o pravima koja imaju i da su im ta prava kršili za svo vrijeme za koje su bili pritvoreni, da policija nije preduzimala radnje kojima bi im ukazala da čine prekršaj, niti radnje da ih u tome spriječi i da im uskraćen kontakt sa advokatom u najkraćem roku.

VanjaCTako je pravnosnažno potvrđeno da je država zaposlenima u MANS-u povrijedila čitav korpus osnovnih ljudskih prava propisanih Ustavom i Evropskom konvencijom i to pravo na slobodu, pravo na obavještenje o optužbama i o drugim pravima koja imaju, pravo na branioca, pravo na slobodu okupljanja i pravo na slobodu izražavanja. Viši sud je obavezao državu da zaposlenima u MANS-u koji su tom prilikom bili uhapšeni isplati po 300 eura po osnovu štete zbog nezakonitog privođenja.

Prethodno je i sud za prekršaje pravnosnažno oslobodio zaposlene u MANS-u zbog prekršaja koji im je policija stavila na teret u pokušaju da opravda nezakonito hapšenje i višesatno zadržavanje.

Ohrabruje činjenica da je pravosuđe u ovom predmetu primijenilo Evropsku konvenciju i standarde utvrđene u praksi Evropskog suda za ljudska prava na koje smo ukazali tokom postupka, ali i dalje zabrinjava saznanje da su institucije zadužene za otkrivanje i suzbijanje kriminala represivni aparat nezakonito usmjeravale prema onima koji ukazuju i otkrivaju korupciju i kriminal.

Hapšenje koje su zabilježile kamere gotovo svih medija u Crnoj Gori i kasnije zadržavanje uhapšenih lica, nije moglo biti izvršeno bez naloga iz samog vrha policije. Međutim, za tako javno kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda niko od najodgovornijih rukovodilaca policije nije snosio bilo kakvu odgovornost.

VukMOvo je samo jedan od niza slučajeva u kojima je MANS pravnosnažnim sudskim odlukama dokazao da je policija represivni aparat nezakonito usmjeravala prema građanima koji otkrivaju korupciju, umjesto da to čini prema akterima korupcije i organizovanog kriminala. Zato još jednom pozivamo nadležne institucije da najzad pozovu na odgovornost rukovodioce Uprave policije, posebno njenog direktora, koji je čak javno saopštavao da će policija ponovo postupiti na isti način prema zaposlenima u MANS-u. U međuvremenu, dok je direktor policije represiju usmjeravao prema MANS-u i dok je prijetnjama bezuspješno pokušavao da nas zastraši i odvrati od ukazivanja na korupciju izvršne vlasti, bezbjednosna situacija u državi došla je na najniži mogući nivo.

Da je policija pod njegovim rukovodstvom represiju usmjerila prema kriminalcima i da je kriminalcima slala poruke da će biti uhapšeni, umjesto što je to činila prema MANS-u koji radi njen posao, sigurni smo da bi Crna Gora danas imala vidljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i da bi bezbjednosna situacija bila na mnogo većem nivou nego što je sada.

Umjesto toga, danas imamo nezavidnu bezbjednosnu situaciju u državi, organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou koji ugrožavaju osnovno funkcionisanje države i kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog kojih se naknada štete isplaćuje iz državnog budžeta.

MANS

Komentari su isključeni.